Vilken bok ska Stockholm läsa 2015?

Var med och påverka vilken som blir nästa års Stockholm läser-bok genom att föreslå böcker som juryn ska läsa. Vilken är din favoritstockholmsskildring? Det får gärna vara en lite bortglömd pärla, en bok som du tycker att fler borde upptäcka!

Kriterierna för Stockholm läser-boken är att den:

  • helt eller delvis utspelar sig i Stockholm eller är skriven av en författare med tydlig Stockholmsanknytning,
  • är äldre än 15 år,
  • lockar både män och kvinnor till läsning,
  • passar för målgruppen gymnasieungdomar och vuxna,
  • inte är alltför omfångsrik,
  • berör ett eller flera ämnen som uppmuntrar till diskussioner som alla kan delta i utan specialkunskaper eller specialintressen,
  • lämpar sig för att ligga till grund för olika typer av programaktiviteter såsom författarsamtal, debatter, stadsvandringar,
  • gärna går att omarbeta till lättläst och därför inte har ett alltför brett persongalleri och en inte alltför komplicerad kronologi/struktur.

Även om tidigare Stockholm läser-böcker har varit romaner, välkomnar vi även poesi, novellsamlingar och facklitteratur.

Senast den 9 juni behöver vi förslagen. Mejla till stockholmlaser@forfattarcentrum.se.

snurran_stockholm-läser-vadå-770x370

Etiketter:

Svara på inlägget