Inlägg etiketterade med ‘Tecknade serier’

“Läxan man aldrig gjort”

30 april 2012

serietecknareSerietecknare läser En dåres försvarstal på seriefestivalen på Kulturhuset den 29 april. Från vänster: Per Demervall, Knut Larsson, Malin Biller, Fabian Göransson, Anneli Furmark, Ola Skogäng och Patrik Schylström, moderator.

När samtalet inleddes visade det sig att endast en i panelen hade läst hela En dåres försvarstal (guldstjärna Anneli Furmark). Flera uttryckte ett lite komplicerat förhållande till Strindberg, med tvingande läsningar av honom i skolan och dåligt samvete; “Strindberg är läxan man aldrig gjort” erkände Knut Larson.  Icke desto mindre har de alla i sitt skapande på olika sätt uppehållit sig kring Strindberg, hans person och hans verk.  Om detta och om det speciella att tolka Strindberg i serieform handlade det spänstiga samtalet.

29 april: Serietecknare läser En dåres försvarstal

09 mars 2012
Under Stockholms internationella seriefestival leder Patrik Schylström, bibliotekarie på Stadsbiblioteket Stockholm, ett panelsamtal med tecknarna Malin Biller (Fröken August), Per Demervall (Döda rummet, Röda rummet), Anneli Furmark (August och jag), Fabian Göranson (Inferno), Knut Larsson (Toten-Insel) och Ola Skogäng (Döda rummet).

Samtalet tar avstamp i En dåres försvarstal, men diskussionen kommer även att handla om Strindberg som person och fenomen samt vad som händer när han vandrar över från texterna till serierutorna.

Kulturhuset Stockholm, tid meddelas senare. Välkommen!

"Odjuret" av Loka Kanarp

Döda rummet

21 februari 2012

På hundraårsdagen av Strindbergs dödsdag (14 maj) publiceras seriealbumet “Döda rummet” av Per Demervall och Ola Skogäng. Jag skrev tidigare – felaktigt, ur minnet – att Siri von Essen och Madam Flod skulle figurera däri, vilket inte stämmer. Emellertid heter en av figurerna i albumet Fanny Flod, efter sagda madam plus Strindbergs sista kärlek, aktrisen Fanny Falkner.

Döda rummet

Döda rummet

Strindberg i serierna

12 februari 2012

De senaste åren är det flera serietecknare som av olika skäl blivit lockade att berätta om Strindberg eller göra tolkningar av hans historier.

Per Demervall tecknade “Röda rummet”, en mycket bokstavstrogen skildring av Falks äventyr i Stockholm. Seriealbumet börjar med den kända panoreringen från Mosebacke och Demervall har vinnlagt sig att återskapa historiskt korrekta miljöer.

När Anneli Furmark berättar om hur August trillat över till vår tid i en tidslucka och möter just Furmark och diskuterar sin kvinnosyn och annat blir det en varm, insiktsfull historia med en Strindberg bortom klichéerna.

Fabian Göransson har gjort sig känd för att vara en gudabenådad tecknare med en hel del satirisk svärta i sitt tusch. I “Inferno” skildrar Göransson Strindbergs kris med en kongenialisk stil. Notera gärna hur han lyfter fram kvinnornas roll i berättelsen!

“Döda rummet” är en konstig historia som kommer ut senare i år. Här har Demervall gjort gemensam sak med serietecknaren Ola Skogäng, tidigare känd för sina album med björnen Theos ockulta äventyr. I “Döda rummet”, som lägligt nog publiceras på Strindbergs födelesedag, sägs Siri von Essen spela en mycket aktiv roll.

“En dåres försvarstal” återstår att bli nedtecknad i serieform.

Inferno

Inferno