Psykologer läste

Igår läste och diskuterade pyskologerna Jenny Jägerfeld och Linn Heed Ackerfeldt årets Stockholm läser-bok “Var det bra så?” inom ramen för Psykologer läser böcker. De pratade bland annat om vilka försvarsmekanismer karaktärerna i boken använder sig av, den brutala hackordningen och hierarkin i klassrummet, om utanförskap och ensamhet samt bemötandet från vuxenvärlden i skildringen av barnen och ungdomarna i boken. Vi vill också tacka publiken som ställde många och viktiga frågor!

bild2

En kommentar till “Psykologer läste”

  1. Tack själv! Mycket givande och intressant var det. Här har jag krivit mer om evenemanget: http://fabulerat.blogspot.se/2013/03/psykologer-laser-var-det-bra-sa.html

Svara på inlägget