Arkiv för mars, 2012

Ååå tjejer

08 mars 2012

En dåres försvarstal fullständigt dryper av utfall från Strindbergs sida mot den tidens begynnande jämställdhetssträvanden:

” …kvinnan är ingalunda mannens jämlike intellektuellt, mannen icke heller hennes jämlike när det gäller barnalstring; kvinnan är alltså överflödig i det stora civilisationsarbetet, eftersom mannen förstår den saken bättre än hon… Alltså är maskulinismen eller könsutjämningen en tillbakagång, en absurditet, en eftersläng av den romantiska och idealistiska socialismen /…/ Kvinnan, ett nödvändigt bihang till mannen, hans andliga skapelse, har inte rätt till den äkta mannens rättigheter därför att hon inte alls utgör ´den andra hälften´ av mänskligheten annat än numeriskt; proportionellt omfattar hon endast den sjätte sjättedelen. Lämna därför mannens arbetsmarknad orörd och okränkt … och märk väl att varje plats som tas från en man får till oundviklig följd ytterligare en gammal ungmö eller en prostituerad.”

Idag, på Internationella kvinnodagen, diskuteras En dåres försvarstal ur ett feministiskt perspektiv på Stadsbiblioteket Stockholm. Medverkande är Maria-Pia Boëthius, Linus Fremin, Anna Cavallin och Stefan Ingvarsson. Kl. 18 i Rotundan. Välkommen!

int-womens-day

Liten Karin

02 mars 2012

Siri hade svårt att berätta för sin äldsta dotter, Karin, att hon och August Strindberg skulle skiljas. Hon passade på när det var mörkt och inte ens fotogenlampan kunde avslöja hennes miner. 

“”Kommer pappa aldrig mera hem?” frågade elvaåringen och fick till svar: “Aldrig mera”. Siri trodde att Karin tog budskapet tog hårt och att hennes frågande vittnade därom, men flickan greps tvärtom av känslor av trygghet och ro.” (ur Olof Lagercrantz bok “August Strindberg”)

Karin, hennes pappa, och två syskon

Karin, hennes pappa, och två syskon