Posts Tagged ‘solr’

Mobilwebben: tekniken bakom

fredag, april 8th, 2011

Arbetet med att skapa nya webbtjänster för Stockholms Stadsbibliotek pågår för fullt och i början av denna veckan släpptes den första versionen av den första tjänsten – mobilwebben. Mobilwebben är en webbtjänst som är anpassad för användning i mobiler, med ett avsiktligt ärendefokus för användare. Tanken är att du som användare skall kunna utföra vanliga biblioteksärenden på ett enkelt sätt.

Funktioner som är tillgängliga på mobilwebben idag:

  • Söka i Stadsbibliotekets bibliotekskatalog
  • Reservera medier/Låna om medier
  • Lista lån och reservationer
  • Listning av och information kring våra fysiska bibliotek – öppettider, bilder, kartor

Varför en mobil webbtjänst?

Varför skapa en webbtjänst anpassad för mobiler, varför inte skapa en app? En av anledningarna är att vi inte vill nå enbart användare med mobiltelefoner eller läsplattor med Android eller Apple iOS som operativsystem. Dessutom är mobilwebben bara den första i raden av webbtjänster. Under våren och hösten kommer nämligen arbetet att fortskrida med att utveckla en ny webbtjänst som kommer att ersätta den nuvarande biblioteket.se. Genom att använda samma underliggande system för att publicera information mot olika kanaler så kan innehållet skapas på ett ställe.

Tillgänglighet

För att den mobila webbtjänsten ska vara så tillänglig som möjligt har vi valt att utveckla två så kallade teman.

Ett där vi använder oss av den senaste tekniken – HTML5, css3, Webkit, jquery – och som fungerar väl i exempelvis iphone och android-telefoner. Det enklare temat erbjuder samma grundfunktion som det mer avancerade men fungerar väl även i äldre mobiltelefoner.

Teknik

Teknikerna för biblioteks nya webbtjänster är baserade på öppen källkod. Vi använder oss av LAMP-stacken med Drupal som webblager och Apache Solr för indexering och sökning. Drupal är ett etablerat och moget publiceringsverktyg med en stor användarbas. Därför finns det en hel del färdig funktionalitet att tillgå, bland annat för integration mot det bakomliggande bibliotekssystemet från Axiell, den s k katalogen.

Även sök- och indexeringsapplikationen Apache Solr är en frekvent använd produkt. Förutom att vara en väldigt snabb och kompetent söktjänst så erbjuder den intressant funktionalitet som att kunna facettera sökmängder. Facettering innebär att man kan utforska en sökträffmängd genom att filtrera på dess data. Sökfunktionen är och kommer vara väldigt central i våra webbtjänster och vi har lagt stor vikt vid att utveckla en funktion som ger möjlighet att sortera, inte bara efter sökträffsrelevans eller bokstavsordning, utan efter en relevans som beror på utlån, aktualitet och popularitet.

SSB:s mobilwebb är här!

lördag, april 2nd, 2011

Nu är Stockholms stadsbiblioteks mobilwebb på plats!

I mobilwebben kan du

  • söka  böcker och andra medier, och se var de finns inne
  • se dina lån och låna om
  • göra reservationer på böcker och andra medier
  • hitta information om bibliotek och deras öppettider

Under 2010 och början av 2011 har virtuella enheten utvecklat en helt ny mobilwebb, med egenutvecklad sökmotor. Snabb och enkel att använda har varit ledorden i utvecklingen. Nytt i mobilwebben är att resultatlistan är relevansrankad i stället för alfabetiskt. Denna sökmotor kommer också ligga till grund för den desktopwebb som virtuella enheten utvecklar under 2011. Vi har jobbat med Drupal och solr i denna utveckling, fler blogginlägg om detta kommer. Agil projektmetodik har kombinerats med effektkartläggning och personas, fler blogginlägg om detta kommer också.

Man kan ännu inte gå direkt från en sökning och resultat för e-medier till att ladda ner e-böcker direkt i mobilen. Man måste tyvärr gå in via vanliga webbplatsen biblioteket.se för att göra detta ytterligare ett tag.

Virtuella enheten på Stockholms stadsbibliotek har samarbetat med konsultföretaget Creuna för att ta fram mobilwebben.

Gå till
m.biblioteket
och testa, vi tar gärna emot buggrapporter och synpunkter på synpunkter.mbiblioteket@stockholm.se