Posts Tagged ‘karantän’

Läsarna saknar 60 hyllmeter böcker

måndag, september 17th, 2012

Library vanishing point Foto: Eva the Weaver / Flickr

“Kan e-böckerna plötsligt försvinna?”

En låntagare hörde nyligen av sig till biblioteket med en fråga:

– Jag har just läst första boken i 1Q84 och jag ser att de andra finns som e-böcker men de går inte att ladda ner. Kan e-böckerna plötsligt försvinna?

Svaret på den frågan är:

– Ja, när det gäller e-böcker så är det tyvärr förlagen som bestämmer vad som skall finnas på bibliotekens digitala bokhyllor. Ibland händer det också att böckerna först kommer ut på biblioteket och sedan dras tillbaka.

Orsaken är att förlagen inför en alltmer omfattande karantän på e-böcker och e-ljudböcker. Det innebär att nyutkomna böcker inte kan nå låntagarna på biblioteken, eller ännu värre: att förlagen plockar bort titlar från bibliotekens digitala hyllor permanent. Låntagare som är intresserade av ny litteratur måste nu vänta i flera månader på att förlagen skall sälja klart och släppa på begränsningarna. Förlagens förhoppning är att detta skall få läsarna att börja köpa e-böcker för sisådär 150 kronor istället.

Totalt så är 2 000 titlar – 27,5% av alla e-böcker och e-ljudböcker hos leverantören Elib nu satta i karantän. Detta motsvarar ca 60 hyllmeter med mestadels ny och mycket efterfrågad litteratur.

Vilka förlag har karantän?

Vi har under en tid försökt få klarhet i vilka svenska förlag som undanhåller e-böcker och e-ljudböcker från utlåning på bibliotek och hur länge denna karantän är tänkt att gälla. Elib har nu levererat en lista på vilka dessa förlag är. Många förlag har en relativt tydligt deklarerad karantänperiod på tre eller fyra månader medan andra undanhåller alla sina böcker eller drar bort böcker mer godtyckligt. Diagrammet nedan är baserad på uppgifter vi fått från Elib men är ändå inte fullständig. Det saknas ytterligare drygt 500 titlar** men som inte ligger hos något av förlagen i listan. Är det någon som vet vilka förlag som saknas så får ni gärna höra av er så kan vi fylla på listan.

Förlagens karantän

Förlagens e-karantän september 2012 - Klicka på bilden för ett interaktivt diagram (Tillägg 120919 - tyvärr verkar den annars eminenta beta-tjänsten infogr.am ligga nere just nu - testa senare)

 

 

 

Förlag E-bok karantän E-ljudbok karantän dagar Titlar till försäljning Antal titlar till utlån Antal titlar i karantän
Bokförlaget Bonnier Existens 

 

120 dagar* 12 12 0
Bokförlaget Forum 

 

120 dagar* 176 150 26
Albert Bonniers förlag 

 

120 dagar* 412 382 30
Bonnier Carlsen 

 

120 dagar* 216 201 15
Bonnier Fakta 

 

120 dagar* 8 6 2
Bonnier Audio Inga e-ljudböcker släpps till biblioteken (enligt uppgift Elib 111101) 

 

427 0 427
Fitnessförlaget 

 

120 dagar* 1 1 0
Mix Bokförlag 

 

120 dagar* 89 76 13
Modernista 

 

120 dagar* 36 14 22
Wahlström & Widstrand 

 

120 dagar* 156 127 29
Natur & Kultur 

 

Ej uppgift från Elib 390 367 23
Norstedts 

 

90 dagar* 402 361 41
Norstedts Audio 30 (enligt uppgift Elib 111101) 

 

225 0 225
Piratförlaget 

 

90 dagar* 321 309 12
Rabén & Sjögren 

 

90 dagar* 177 115 62
Reporto 

 

90 dagar* 3 1 2
Strange Publishing 

 

14 dagar* 12 12 0
Storyside 30 (enligt uppgift Elib 111101) 

 

248 143 105
Adelphi Audio 30 (enligt uppgift Elib 111101) 

 

66 39 27
Studentlitteratur Ad hoc – vissa titlar släpps, vissa titlar har karens, vissa släpps inte. (enligt uppgift Elib 111101) 

 

 

698 303 395
 

* enligt uppgift från Elib 120704

Siffrorna ovan finns även i ett Google Docs

Läs mer på: Biblioteksföreningen till försvar för det fria ordet

** Den avancerade söken på elib.se har använts för att söka fram de olika förlagens bestånd till försäljning respektive utlån.