Posts Tagged ‘IOS’

Mobilwebben: tekniken bakom

fredag, april 8th, 2011

Arbetet med att skapa nya webbtjänster för Stockholms Stadsbibliotek pågår för fullt och i början av denna veckan släpptes den första versionen av den första tjänsten – mobilwebben. Mobilwebben är en webbtjänst som är anpassad för användning i mobiler, med ett avsiktligt ärendefokus för användare. Tanken är att du som användare skall kunna utföra vanliga biblioteksärenden på ett enkelt sätt.

Funktioner som är tillgängliga på mobilwebben idag:

  • Söka i Stadsbibliotekets bibliotekskatalog
  • Reservera medier/Låna om medier
  • Lista lån och reservationer
  • Listning av och information kring våra fysiska bibliotek – öppettider, bilder, kartor

Varför en mobil webbtjänst?

Varför skapa en webbtjänst anpassad för mobiler, varför inte skapa en app? En av anledningarna är att vi inte vill nå enbart användare med mobiltelefoner eller läsplattor med Android eller Apple iOS som operativsystem. Dessutom är mobilwebben bara den första i raden av webbtjänster. Under våren och hösten kommer nämligen arbetet att fortskrida med att utveckla en ny webbtjänst som kommer att ersätta den nuvarande biblioteket.se. Genom att använda samma underliggande system för att publicera information mot olika kanaler så kan innehållet skapas på ett ställe.

Tillgänglighet

För att den mobila webbtjänsten ska vara så tillänglig som möjligt har vi valt att utveckla två så kallade teman.

Ett där vi använder oss av den senaste tekniken – HTML5, css3, Webkit, jquery – och som fungerar väl i exempelvis iphone och android-telefoner. Det enklare temat erbjuder samma grundfunktion som det mer avancerade men fungerar väl även i äldre mobiltelefoner.

Teknik

Teknikerna för biblioteks nya webbtjänster är baserade på öppen källkod. Vi använder oss av LAMP-stacken med Drupal som webblager och Apache Solr för indexering och sökning. Drupal är ett etablerat och moget publiceringsverktyg med en stor användarbas. Därför finns det en hel del färdig funktionalitet att tillgå, bland annat för integration mot det bakomliggande bibliotekssystemet från Axiell, den s k katalogen.

Även sök- och indexeringsapplikationen Apache Solr är en frekvent använd produkt. Förutom att vara en väldigt snabb och kompetent söktjänst så erbjuder den intressant funktionalitet som att kunna facettera sökmängder. Facettering innebär att man kan utforska en sökträffmängd genom att filtrera på dess data. Sökfunktionen är och kommer vara väldigt central i våra webbtjänster och vi har lagt stor vikt vid att utveckla en funktion som ger möjlighet att sortera, inte bara efter sökträffsrelevans eller bokstavsordning, utan efter en relevans som beror på utlån, aktualitet och popularitet.