Posts Tagged ‘drm’

Varför börjar ett folkbibliotek producera e-böcker?

tisdag, april 19th, 2011

Stockholms stadsbibliotek  kommer snart ut med en uppdatering av mobilwebben och då blir det möjligt att låna e-böcker direkt till mobilen på ett enklare sätt än tidigare. Det gäller de e-böcker vi erbjuder genom Elib och det gäller e-böcker vi själva producerar i samarbete med företaget Publit. Vi har apier från båda och kan därmed presentera och låna ut e-böckerna i sitt sammanhang på den mobila webben.

Det finns flera skäl att börja producera egna e-böcker:

  • Det finns för få svenska e-böcker. Vi vill kunna erbjuda fler e-böcker.
  • Adobes drm-skydd gör att många låntagare misslyckas med lån. Vi kommer därför att erbjuda drm-fria e-böcker eller e-böcker som vattenmärks utan att störa användningen. Vi tar självklart hänsyn till upphovsrätten.
  • Mobila bärare som mobiler, läsplattor och surfplattor fungerar sällan bra för att läsa pdf-filer. En stor del av de svenska digitala böcker och artiklar som är fritt tillgängliga på nätet är i pdf-format. Vi kommer att göra det enklare att hitta dessa fria digitala resurser, men det behövs också e-böcker i epub-format som är anpassade för läsning i mobila bärare.
  • En e-bok i epubformat kan ha olika funktionalitet. Vi vill kunna erbjuda e-böcker som det går att navigera i, som har information om innehållet och som är attraktiva att läsa.

Vi startar med ett samarbete med Vertigo förlag. Vertigo erbjuder sina böcker med en Creativ Commons licens 2.5. Vertigo förlag ger bl a ut pornografi. Det passar väl in i det tema om “Förbjuden läsning” som Stadsbibliotekets projekt den Långa svansen arbetar med under våren. Carl-Michael Edenborg från Vertigo har föreläst om förbjuden läsning 7/4 på Stadsbibliotek. Vertigos böcker finns som tryckta böcker på biblioteken och är mycket efterfrågade.

Projektet Långa svansen kommer senare i år att ha tema “Hemmet” och diskuterar fria titlar som borde digitaliseras.

Upphovsrätten till en stor del av makarna Myrdals böcker ägs av Stockholms kulturförvaltning. Böckerna är efterfrågade och Stockholms stadsbibliotek kommer att göra dem tillgängliga som e-böcker.

Stockholms stadsbibliotek samarbetar gärna med fler förlag. Spridning av fria e-böcker behöver inte betyda minskad försäljning. Läs artikeln om gratisböcker i Svensk bokhandel.  All litteratur har inte ett stort kommersiellt värde men det finns ett stort kulturellt värde i äldre litteratur och i smal litteratur. Det ser vi som ett arbetsområde som ligger nära folkbibliotekstanken.

 

Mer om att drm-fri publicering kan vara bra för försäljning:

These E-books Will Self-Destruct After Reading: HarperCollins to Libraries

Steal this e-book

 

 

 

Bibliotekarier emot DRM

fredag, mars 11th, 2011

Readers bills of right är en rörelse bland bibliotekarier som tycker att hårda DRM – Digital Rights Management, av Adobes typ som de flesta leverantörer använder för bibliotekens e-böcker måste bort. Det blir krångligt för användaren och ett hinder för att sprida våra e-böcker till fler användargrupper.

The Readers’ Bill of Rights for Digital Books:
1. Ability to retain, archive and transfer purchased materials
2. Ability to create a paper copy of the item in its entirety
3. Digital Books should be in an open format (e.g. you could read on a computer, not just a device)
4. Choice of hardware to access books (e.g. in 3 years when your device has broken, you can still read your book on other hardware)
5. Reader information will remain private (what, when and how we read will not be stored, sold or marketed)

Erik Stattin har gjort en svensk version av en mer utförlig variant av E-boksanvändarens deklaration om rättigheter

Stockholms stadsbibliotek arbetar för att förenkla användningen av e-böcker och andra e-medier. Det kan vi göra genom att erbjuda DRM-fria e-böcker (mer om detta snart) och genom att försöka ändra villkor för bibliotekens e-böcker.

Om det Digitala biblioteket

fredag, mars 11th, 2011

Det Digitala biblioteket är både namnet på den här bloggen och ett samlingsnamn på ett antal aktiviteter och projekt på Stockholms stadsbiblioteks Virtuella enhet. Det samlade syftet med dessa projekt är att, utifrån ett användarperspektiv, utveckla biblioteksverksamhetens digitala tjänster; hanteringen och presentationen av e-medier, sökfunktionalitet, strukturerande, informerande samt inspirerande innehåll, mobila tjänster samt ny teknisk infrastruktur.

Ambitionen är kort att samla tjänster, medier och information för att kunna presentera detta samlat i enkla lättillgängliga gränssnitt. På sikt vill vi även möjliggöra spridning av detta till tjänster och sammanhang utanför biblioteket.
På Stockholms stadsbibliotek jobbar vi intensivt med att förbättra det digitala biblioteket. I det arbetet fokuserar vi på såväl kommersiella som fria e-medier. Det är dock ett område som är förknippat med ett flertal svårigheter av juridisk, ekonomisk och teknisk karaktär.

Biblioteken lutar sig på ett undantag i upphovsrätten för att möjliggöra utlåningen av “fysiska” medier. Biblioteken köper in böckerna till ordinarie pris och lånar ut dem utan att betala  – det gör staten, genom författarfonden, till författarna. År 2010 var summan 1 krona och 32 öre per utlån. Denna modell gäller dock inte e-medier eftersom digitala filer inte går att “låna ut” – varje “e-utlån” anses, även om de är DRM-skyddade, som en exemplarframställning. Detta har, förutom högre kostnader, medfört att det nu är förlagen som avgör vad som får finnas i bibliotekens digitala samlingar och hur dessa kan användas. Låntagarna undanhålls därmed en mängd e-titlar; t ex finns endast 53% av e-ljudböckerna på Elib tillgängliga för biblioteken.

Bibliotekens rätt att oberoende göra urval och inköp är en förutsättning för ett fungerande folkbiblioteksväsende. Det är därför av största vikt att denna rätt så snart som möjligt även kommer att omfatta e-medier.

“Detta betyder att bibliotek som har köpt in en bok har alltså rätt att låna ut den; författaren kan inte motsätta sig det och har ingen laglig rätt till ersättning. Detta är en kulturpolitiskt motiverad inskränkning i upphovsrättslagen för att värna allmänhetens tillgång till litteratur genom den fria biblioteksutlåningen.” – Sveriges författarfond
Att fria e-resurser hanteras dåligt eller inte alls på folkbibliotek är självklart inte bra men det är ett omfattande arbete för folkbiblioteken att lösa denna fråga. För att lyckas krävs en nationell satsning med hemvist på Kungliga Biblioteket, vilket ligger inom ramen för deras nya uppdrag. Samma omsorg skall ju läggas på urval och hantering av fria e-medier som på de kommersiella!

Klart är däremot att biblioteken inte skall betala för att få ett krångligt DRM på titlar som finns fritt tillgängliga och dessutom skall spridas i öppna format. Därför har vi på Stockholms stadsbibliotek sedan några månader tillbaka jobbat med alternativa modeller och system där vi enkelt kan digitalisera, konvertera och lagra fria titlar som e-bok i öppna EPUB-format. Inom ramen för detta pilotprojekt kommer vi bl.a. att tillgängliggöra ett antal titlar från Vertigo förlag.

Dessa fria e-medier samt de från Elib kommer att integreras i sök- och nedladdningsfunktioner på Biblioteket.se samt på sikt även i mobila tjänster. Man kommer alltså inte att behöva besöka Elibs webbplats för att låna en e-bok. Elib är idag tyvärr den enda leverantör som erbjuder ny svensk skönlitteratur och populär facklitteratur i en omfattning som tillgodoser våra låntagares önskemål.

Utöver de kommersiellt intressanta titlarna som Elib tillhandahåller och de fria titlarna är det viktigt att vi så snart som möjligt hittar en modell som gör det intressant för förlagen att digitalisera sin backlist. Först då skapar vi en tillräckligt stor bredd i utbudet av e-böcker vilket i sin tur kommer att göra e-boken till ett värdigt alternativ till pappersboken.
Biblioteket är, oavsett om det är fysiskt eller digitalt, mer än en samling av medier. Däremot är medierna centrala för stora delar av vår verksamhet. Det är viktigt att stockholmarna snabbt och smidigt kan söka och hitta rätt bok och därefter få tillgång till den oavsett om den är digital eller i tryckt form. Vi vet genom erfarenhet, användningstester och djupintervjuer att just dessa basfunktioner inte fungerar tillfredställande idag. Fokus i projektet har därför initialt varit att förenkla sök, låna/ladda ner, basinformation om biblioteken samt de publika gränssnitt som vi har.

Den spännande oberoende nyutgivningen är bara i sin linda ännu; på sikt måste biblioteket(en) ha mer lektörsliknande kompetenser och helt andra resurser för att hantera urval och bedömning av det som kommer att publiceras via mindre förlag och ensamseglare som PrintOnDemand och e-bok. Att ge ut en bok idag är relativt enkelt och instegskostnaden är så låg att det kommer att öka i omfattning, extremvarianten är de robotböcker av tveksam karaktär som har börjat dyka upp. Se t ex Copyriot.

Inspiration och sammanhang
Under 2011 kommer vi nu att ta nya tag kring det fördjupande och inspirerande uppdraget. Ett första steg togs 2007 då arbetet med nuvarande webb, Biblioteket.se påbörjades. Ny funktionalitet möjliggjorde att Stockholmarna kunde skriva och tycka om våra medier, personalen började skapa mervärden och sammanhang kring vår samling och våra evenemang. Vi tar nu erfarenheterna från de gångna årens arbete, åtgärdar brister och förbättrar tjänsterna ytterligare.

Läs mer

Mikael Petrén
Chef, Virtuella enheten, Stockholms stadsbibliotek