Posts Tagged ‘brainstorming’

Brainstormingmetoder

fredag, mars 4th, 2011

Re-bloggat från Parker51: Brainstormingmetoder

En av de sista arbetagarna innan jul hade vi en brainstorming i projektet ”Digitalt i det fysiska”. Tyvärr är projektet uppskjutet, en ekonomisk realitet, men det kan ju vara intressant att prata om metoder. Detta var ett helt nytt projekt, men många hade tänkt till var och en på sitt håll, och flera testprojekt var redan igång. Syftet med vår brainstorming var att generera så många idéer som möjligt, utan en tanke på kvalitet eller begränsningar (ekonomiska eller andra). Utifrån listan med idéer skulle vi sedan vaska fram och prioritera de bästa idéerna. Så långt kom vi aldrig innan projektet sköts upp. Brainstorminggruppen bestod huvudsakligen av folk från virtuella enheten, så väl innehåll, som teknik och system var representerade. Dessutom fanns en person från marknadsavdelningen med. Totalt 10 personer. Metoderna vi använde var:

  1. Reverse brainstorming, bra för att hitta eventuella begränsningar och framför allt för att komma fram till att det egentligen finns få begränsningar. Bra också att få negga av sig så man positiv kring resten. Vi jobbade med uppgiften” Vad ska vi/vill vi  inte visa av det digitala i det fysiska och vad ska man inte koppla ihop av det digitala och fysiska?” Gemensamma anteckningar på tavlan, avfotograferat och distribuerat till alla.
  2. Writing brainstorming. Alla fick individuellt rita en bild, en vision av hur de ser digitalt i det fysiska under i tre  minuter. Därefter gick alla runt bordet och kollade på de andras teckningar i två minuter och hämtade eventuell inspiration. Ny ritrunda, samma teckning eller en ny om man hellre ville det. 4 repetitioner. Teckningarna samlades in och fotograferades och distribuerades till alla.
  3. Walking brainstorming. På väggarna hade jag satt upp ett antal frågor, en fråga på varje papper.
  • Vilka digitala material/digitala tjänster kan man visa upp i den fysiska bibliotekslokalen?
  • Hur presenterar vi redan idag digitalt i bibliotekslokalerna, vad och hur?
  • Vilken teknik står till förfogande idag för att koppla digitalt material till fysisk miljö?
  • Vad har du sett i vår egen bransch (bok och bibliotek) där man kopplar digitalt och fysiskt?
  • Vad har du sett för bra/dåliga exempel i andra branscher på att visa/ koppla ihop digitalt och fysiskt?
  • Stora visioner för att visa digitalt material i det fysiska rummet/koppla ihop digitala tjänster med fysisk verklighet?
  • Bättre, kortare namn på vårt projekt?

Alla cirkulerade och skrev ned sina svar, enskilt eller i samtal med andra. Svaren sammanställdes och distribuerades efter brainstormingen. Allt tog cirka 1,5 timme inklusive fika.

Reflektionen efteråt var att det var ovanligt och bra att alla olika discipliner samlades så koncentrerat till en tänkarsession och bra att få samlat alla spretiga idéer som nämnts i olika sammanhang men aldrig dokumenterats. Ett givet problem var att ett par dagar innan jul är det svårt att komma ifrån och komma igång med något nytt. Men vi såg den här brainstormingen som den första av flera, där vi senare skulle utvidga cirkeln med anställda på andra enheter och experter. Det får vi ta tag i nästa budgetår helt enkelt.