SSB:s mobilwebb är här!

Nu är Stockholms stadsbiblioteks mobilwebb på plats!

I mobilwebben kan du

  • söka  böcker och andra medier, och se var de finns inne
  • se dina lån och låna om
  • göra reservationer på böcker och andra medier
  • hitta information om bibliotek och deras öppettider

Under 2010 och början av 2011 har virtuella enheten utvecklat en helt ny mobilwebb, med egenutvecklad sökmotor. Snabb och enkel att använda har varit ledorden i utvecklingen. Nytt i mobilwebben är att resultatlistan är relevansrankad i stället för alfabetiskt. Denna sökmotor kommer också ligga till grund för den desktopwebb som virtuella enheten utvecklar under 2011. Vi har jobbat med Drupal och solr i denna utveckling, fler blogginlägg om detta kommer. Agil projektmetodik har kombinerats med effektkartläggning och personas, fler blogginlägg om detta kommer också.

Man kan ännu inte gå direkt från en sökning och resultat för e-medier till att ladda ner e-böcker direkt i mobilen. Man måste tyvärr gå in via vanliga webbplatsen biblioteket.se för att göra detta ytterligare ett tag.

Virtuella enheten på Stockholms stadsbibliotek har samarbetat med konsultföretaget Creuna för att ta fram mobilwebben.

Gå till
m.biblioteket
och testa, vi tar gärna emot buggrapporter och synpunkter på synpunkter.mbiblioteket@stockholm.se

Tags: , , , ,

One Response to “SSB:s mobilwebb är här!”

  1. Hakuren skriver:

    Marie skriver:Jag tcyekr att det le5ter fantastiskt, ff6rutom att det le5ter som att de enda bf6ckerna som fanns var facklitteratur och saker biblioteket me5ste spara . Det le5ter trist!

Leave a Reply