Öppna bibliotek

Från årsskiftet 2012 har Kungliga biblioteket/Libris-avdelningen tagit över förvaltningen av det tidigare projektet Öppna bibliotek som Stockholms stadsbibliotek och Regionbibliotek Stockholm drivit under ett par år.

Projektet byggde under projektperioden upp en databas för delning av innehåll mellan bibliotek, och det är databasen som KB nu förvaltar. I databasen finns dels boktips skrivna av personal på ett hundratal bibliotek över landet, dels användargenererade betyg och omdömen från användare av biblioteket.se.

Öppna bibliotek skulle kunna utvecklas till att innehålla fler och nya informationsmängder som alla bibliotek kan använda i sina digitala kanaler, till exempel material som är riktat direkt till barn eller material på olika språk. Idéer kring utvecklingen av Öppna bibliotek hanteras just nu bland annat inom ett projekt som Stockholms stadsbibliotek driver tillsammans med Kungliga biblioteket och Libris under 2012, “Bättre användarupplevelse i bibliotekens digitala kanaler.”

Tags: , ,

Leave a Reply