Hur kan det digitala folkbiblioteket utvecklas?

Stockholms stadsbibliotek har fått utvecklingsstöd från Svensk Biblioteksförening för att utreda frågor om organisation och gemensam teknisk plattform för det digitala folkbiblioteket. Utredningen kommer att genomföras fram till och med mars 2014. Den ska undersöka och beskriva hur folkbiblioteken kan dela organisation, teknik och innehåll för det digitala biblioteket.

Bakgrunden är bland annat att vi på Stockholms stadsbibliotek fått förfrågningar om att återanvända och/eller samverka kring vår egenutvecklade tekniska plattform från flera bibliotek både i Stockholms län och i Sverige som helhet. Vi har också inlett ett aktivt samarbete med Malmö Stadsbibliotek om det digitala bibliotekets utveckling och framtid, och vi deltar i ett samarbetsprojekt om digitalt innehåll för barn tillsammans med andra bibliotek inom Stockholms län.

Den här utredningen kommer vi själva att ha stor nytta av för att fortsätta utveckla våra digitala tjänster, och vi tror att den också kan bli ett bra underlag för en bred diskussion om hur det digitala biblioteket kan utvecklas generellt. Utan medel från Svensk Biblioteksförening hade det varit svårt att genomföra utredningen, så vi är tacksamma för stödet.

Leave a Reply