FAQ – vanliga frågor

 1. Finns planer på något API?
  Det har naturligtvis varit en fråga som vi diskuterat. Det är inget som sker i brådrasket men på sikt kommer det att vara intressant, inte minst för att stimulera all den kreativitet som bubblar runtom i landet
 2. Jag har tappat bort mitt lånekort och kan därför inte titta på något av det som kräver inloggning. Finns något sätt att kunna logga in utan att gå till ett bibliotek och få ett nytt kort?
  Den funktionen skulle vi också vilja skapa. Tyvärr finns det ingen möjlighet att göra det med de nuvarande API:erna som BookIT erbjuder.  Det skulle inte bara vara bra för låntagare utan även arbetsbesparande för personal.
 3. Jag tycker  det är fantastiskt att ni inte har någon avancerad sök. Samtidigt börjar jag misstänka att ni nog har en sådan i planerna. För hur skulle man annars kunna avgränsa en sökning till “för barn och unga” ?  Hur har ni tänkt? Jag vill inte förstöra detta fina med en länk till “avancerad sök” någonstans!
  Någon avancerad sök finns inte med i planerna just nu.Avseende barn-tillvänd litteratur funderar vi att erbjuda en särskild sajt med en anpassad sökfunktion. Exakt hur det skall gestalta sig är i nuläget oklart. Vi behöver även fila på facetterna/filtren för att erbjuda bättre ingångar.
 4. Det tog mig några sekunder att lista ut var vad jag skulle klicka på för att låna en bok. Ingen katastrof, men på en webbplats där allting i övrigt är så omedelbart lättbegripligt hade jag väntat mig en tydlig “låna”-knapp, kanske till och med i träfflistan. Reservera-länken kändes som “vanlig bibliotekswebbplatsfunktionalitet” och jag hade säkert hittat den direkt i en mer traditionell OPAC. Nu väntade jag mig något simpelt, och blev förvirrad över att jag blev tvungen att tänk
  Där kan vi säkerligen vara tydligare med begreppen. Reservera är en typisk fackterm inom biblioteksbranschen. Jag har noterat att många med bakgrund utanför biblioteket brukar använda termen beställa. “Hur gör man för att beställa böcker? När man beställer böckerna…”
 5. Är det  ett medvetet val att CD skrivs blandat versal och gemen bokstav och DVD endast med versaler eller är det en inkonsekvens?
  Det kommer från Bookit och jag har inte fått ändra tidigare , men jag vill ha CD med stora bokstäver.
 6. Varför kallas musik på cd kallas Facklitteratur. Hur tänker ni omkring det?
  Bra synpunkt. Vi har tänkt på detta när det gäller film, men inte musik. Vi ska se vad vi kan göra
 7. Det vore bra med en avancerad sökning i första bilden.  Användare som vill läsa på  andra språk behöver avgränsa sin sökning på språk redan från början.
  Vi får fundera på detta igen, men tanken är än så länge att man begränsar sig efter gjord sökning
 8. Det vore bra med översättning till engelska av den viktigaste informationen samt instruktion för sökning och för Mina sidor
  Översättningar kommer att göras över viktiga funktioner, men finns inte från början.
 9. Jag vill ha visning av den information som finns på originalskrift i katalogposterna, kommer det?
  Detta kräver antingen utveckling av katalogposterna, där vi får med 880-fält – vilket kräver marc21 och det dröjer i Axiells tidplan, eller att vi kan få informationen från Libris. Senare utveckling i båda fallen, men mycket angeläget.
 10. Jag vill ha möjlighet att söka med originalskrift på några av de största språken med annat alfabet.
  Det är angeläget, men spelar först roll när det finns information på andra språk.
 11. Hur det är tänkt att man ska göra om man vill ta fram en lista över ett speciellt språk? En ganska vanlig fråga hos oss på IB. Jag undrar också varför inte alla språk kommer fram när jag söker.
  Katalogvisningen är inte färdig. Den kommer att förbättras något till publikt släpp nu i september, men det är föst om en månad vi i plan kommer att jobba med att få ut den planerade katalogvisningen
 12. Finns mediejukeoxens material med?
  Nej det är inte indexerat i dagsläget.
 13. Hur söker jag evenemang på ett specifikt bibliotek?
  Evenemang ska in på varje bibliotekssida, men det är inte färdigbyggt ännu.
 14. Hur kommer man att växla språk?
  Vi håller på att bygga översättning av ett par språk. Först ut är finska och engelska. Man kommer att byta kontextuellt genom ett växla i en list överst.
 15. Det verkar inte som om mina omlån slår igenom på en gång. 
  Det är vårt index som inte uppdateras så ofta ännu. Inom kort kommer det att uppdateras mycket ofta så allting är uppdaterat alltid.
 16. Fungerar trunkering?
  Ja, sökmotorn trunkerar automatiskt i flera fält, både höger- och vänstertrunkering. Framför allt trunkeras i titel- och författarfält.

Leave a Reply