E-boken når fler!

Sommaren 2012 genomförde vi en enkät på webben, som riktade sig till alla som lånade e-medier på biblioteket.se. Eftersom vi fick fram så intressanta och engagerade svar bestämde vi oss för att gör om samma sak i år. Enkäten låg uppe lika länge och under samma period som förra året. Vi var så klart mest nyfikna på om det skulle vara någon skillnad!

Nu när vi har resultatet kan vi konstatera att skillnaderna är små – men vi tror ändå att de är viktiga. Lägger man samman våra enkätsvar med annan information får man en väldigt god uppfattning om vart e-boken befinner sig.

En av de vanligaste kommentarerna förra sommaren när vi frågade om folk köpte/kunde tänka köpa sig e-böcker var ”nä, den är för dyr, om den kostade som en pocketbok eller något mindre skulle jag nog köpa”. Det som hänt i år är att förlagen förstått detta, och sänkt priset på många e-böcker rejält. Och prissänkningen har gett resultat – försäljningen har hittills i år ökar med 133 % (enligt siffror från e-lib). Utlåningen av e-böcker från Stockholms stadsbibliotek, som tidigare år ökat med 100 % per år har däremot sänkt takten något – nu är ökningen ”bara” 58 %.

Flickr reading Mo Riza

Vad ska man då tro om de nytillkomna 58 procenten? Det verkar som om e-bokslånarna blir aningen mer lika de ”vanliga” låntagarna. De som svarade på enkäten i år var något äldre, tjänade något mindre och bodde i större utsträckning utanför innerstaden jämfört med 2012.

 

 

 

Flickr/Mo Riza

En lite större andel av årets svarare var också kvinnor – även om det fortfarande är fler män som lånar e-böcker jämfört med hur många som lånar vanliga böcker.

På frågan ”skaffade du lånekort hos oss enbart för att låna e-böcker” svarar 21 % ja, förra året var det 23 %. Även här verkar alltså e-lånaren ha blivit lite ”normalare”, även om förändringen är väldigt liten. Även siffran för om låntagarna lånar vanliga böcker från bibblan är lite högre. Så allt tyder på att det är de traditionella låntagarna som i större utsträckning hittar e-boken, och inkluderar e-läsning i sina liv.

Alla sorters böcker lånas ut mer. Glädjande nog har det kommit lite fler barnböcker och faktaböcker, och även om skönlitteraturen är i topp, ökar de andra kategorierna också. Även här breddas bilden – fler lånar mer. 60 % säger att de idag lånar fler e-böcker än för ett halvår sedan. 2012 var den siffran hisnande 70 %, så även det tyder på att den helt hysteriska ökningstakten slagit om från fullt sken till galopp.

Den trista siffran är om vårt utbud är gott nog eller inte. Det tycker bara 22 % – visserligen en liten ökning, men långt ifrån bra. Bara en liten del av bibliotekets utbud finns som e-böcker – något vi jobbar varje dag med att ändra på. Bättre avtal med förlagen, fler och flexiblare modeller för e-lån, inga karantäntider på nya titlar och pengar från våra politiker för att digitalisera äldre titlar står högt på Digitala bibliotekets önskelista – precis som förra året.

Här kan du ladda ner hela enkäten:

Eboken_&_Sthlm_Stadsbibliotek_131108_2

Leave a Reply