Archive for the ‘Biblioteket.se’ Category

Enad front för e-boken!

fredag, november 23rd, 2012

Det lilla ordet ”avtal” är kanske inte det som väcker mest entusiasm och nyfikenhet. Men vissa avtal är verkligen något att tala om. SSB har idag undertecknat ett ytterst viktigt avtal – ett pilotprojekt mellan bokförlaget Ordfront och Stockholms stadsbibliotek. Rent tekniskt är avtalet enkelt. Idéerna bakom dem desto större. Och symboliskt tror jag rent av det kan vara banbrytande!

Avtalet gäller ett pilotprojekt för e-boksutlåning som sträcker sig över 20 månader. Rent faktiskt får då biblioteket tillgång till ytterligare 300 e-böcker. Förutom att Stockholms stadsbibliotek genom detta kan erbjuda fler e-bokstitlar totalt, kan vi också erbjuda låntagarna helt nyutgivna böcker (många av förlagen håller i dag nya e-böcker i karantän, som kan sträcka sig från i ett par månader till obestämd tid).

Det som är banbrytande är att vi får tillfälle att testa modeller för e-boksutlåningen och samarbete över huvud taget. Jag har länge förespråkat en differentierad modell, där äldre e-böcker skulle vara billigare att låna ut än nya. Nu har vi en sådan modell: för frontlist, nya titlar, betalar biblioteket 25 spänn per lån, för äldre titlar 15 kronor. Dessutom ser vi till att få fram ännu fler titlar genom att stå för digitaliseringen av 25 böcker (till en kostnad av 4 500:-/titel), som vi får låna ut helt utan kostnad.

Simuleringar vi gjort visar på att vi trots det faktum att nya titlar kan tillgängliggöras sänker kostnaderna för utlåningen jämfört med Elibavtalet.

Vi får också tillfälle att slå våra kloka huvuden ihop när det gäller sådant som metadata (till exempel ämnesord), beskrivningstexter av böckerna (de som finns i dag lämnar ofta en del övrigt att önska), redaktionellt kringmaterial som författarintervjuer samt användargenererat material (till exempel betyg, boktips, listor) – och inte minst statistik på användningen.

Men det kanske allra viktigaste är att vi testar något över huvud taget. Att vi kommer framåt med e-boksfrågan. E-boken har blivit förlagens svarta får – det framstår som de inte vet hur de ska hantera den. Men, och det är det viktigaste för biblioteket – läsarna gillar e-boken! De vill gärna läsa fler e-böcker, och för att det ska bli verklighet krävs fler titlar.

Att det blev just Ordfront vi samarbetar med har flera anledningar. Jag lärde känna Pelle Andersson, vd för Ordfront, när han satt som representant från Förläggarföreningen och förhandlade om e-böcker. Det visade sig med tiden att hans och min vision verkade ha en del gemensamt.

Pelle har tidigare jobbat på Aftonbladet, just under den tid då tidningen satsade brett (och med tiden lönsamt) på att på att bli Sveriges bästa nättidning. Så här skrev han redan 2011 i en debattartikel i Svensk Bokhandel:

”Rädsla är den absolut sämsta grunden för kreativitet. Och en bransch som bokbranschen existerar inte utan kreativitet. [—] Förläggarna och bokhandlarna borde snabbt lägga fram en gemensam strategi för den digitala framtiden. [—] Vi måste se till att vår backlist får nytt liv med pod-utgivningen – vi måste skapa system för nedladdning av e-böcker i den fysiska bokhandeln. Vi måste göra e-böckerna och app-böckerna till handelsplatser av fysiska böcker och pod-böcker. [—] Möjligheterna är oändliga – men det krävs mycket kreativitet. Och samarbete. När kan vi ses och snacka?”

Jag önskar Pelle lycka till i snacket med bokhandlarna, och är glad för att han även valde att snacka med biblioteket!

Nu får båda parter – förlag och bibliotek – se vad resultatet av detta snack kan ge. I en bransch som präglats av rädsla, försiktighet och en ovilja att ta tag i problemet känns det som en stor seger. Äntligen får vi tillfälle att testa oss fram till fungerande modeller. Och vid närmare eftertanke är vi nog tre parter – förlag, bibliotek och läsare.

Vi kommer att fortsätta rapportera här på bloggen hur det går för oss, och för e-boken.

Läs hela Pelles debattinlägg i Svensk bokhandel här.

85 000 talböcker till Stockholmarna

tisdag, november 20th, 2012

Stockholms stadsbibliotek (SSB) arbetar aktivt med tillgänglighetsfrågor, både ute på biblioteken och på webben. Bibliotekets låntagare ställer höga krav på tillgänglighet av både medier och öppettider vilket ställer krav på ett tillgängligt digitalt bibliotek. Via webben når biblioteket en stor del av låntagarna dygnet runt.

Ambitionen är att erbjuda bibliotekets tjänster både i det fysiska biblioteket och i det digitala biblioteket. Tjänster som alla låntagare kan ta del av oavsett eventuella funktionshinder som läs- och skrivsvårigheter, rörelsehinder, kognitiv funktionsnedsättning, synskada med flera.

Ett projekt som fokuserat på tillgänglighet är Dollyprojektet som har avslutats och levererats under året.

En viktig användargrupp när man arbetar med tillgänglighet är de låntagare med behov av talböcker. Tidigare har dessa låntagare varit tvungna att låna DAISY-skivor specialanpassade för DAISY-spelare. Dessa DAISY-skivor lånas antingen genom att låntagaren går in på ett bibliotek och får en cd-romskiva med sig hem eller genom att ringa och beställa hem skivan via posten. Detta har många, både låntagare och personal, upplevt som begränsande.

Dolly (Daisy OnLine LibrarY) innebär åtkomst till Talboks- och Punktskriftsbibliotekets katalog med talböcker via webbgränssnitt, vilket i praktiken innebär att talbokslåntagaren kan sitta hemma och ladda ner talboksfiler till sin dator.

På SSB har de bibliografiska talboksposterna från BTJ integrerats med övriga poster i bibliotekssystemet. Detta ger de registrerade talbokslåntagarna möjlighet att ta del av talböckerna inom ramen för det digitala biblioteket. Talbokslåntagarna får även tillgång till ett stort utbud av andra typer av medier som strömmande ljudböcker, e-böcker, filmer, musik etc. I det digitala biblioteket är hela bibliotekets utbud samlat och sammankopplat med böckerna i form av exempelvis biblioteksevenemang av författarträffar, relevanta artiklar och lästips.

För användarna innebär det en avsevärd förbättring av tillgången till talböcker. I Stockholmarnas digitala bibliotek finns nu direkt tillgång till 85 000 digitala talböcker dygnet runt! Detta utan krav på ytterligare konton, berättigade talbokslåntagare använder helt enkelt sitt vanliga bibliotekskort.

Arbetet med Dollyprojektet är bara början. Med talböckerna integrerade i det digitala biblioteket har det första steget tagits för fortsatt tillgänglighetsarbete på biblioteket.

Många goda idéer föddes under Dollyprojektets gång och en av dessa har SSB realiserat i form av ett projekt. SSB har fått  finansiering av Stockholms stads e-tjänstprogram för att ytterligare öka tillgängligheten på bibliotekswebben.

Projektet arbetar med två parallella spår dels en översyn och förbättring av befintliga funktioner på bibliotekswebben med syfte att öka tillgängligheten och förbättra arbetsprocesserna, dels med att ta fram en separat webbtjänst för personer med läs- och skrivsvårigheter.

Webbtjänsten syftar till att erbjuda en avskalad och förenklad söktjänst. Den erbjuder bland annat låntagaren en möjlighet att antingen skriva in sökord i ett sökfält med både sökförslag och rättstavningshjälp eller söka fram boken med hjälp av olika kategorier. Tjänsten har även ett avskalat gränssnitt för nedladdning och direkt strömmande läsning. Fokus är böcker att lyssna på och söktjänsten innehåller följdaktligen bibliotekets utbud av talböcker och ljudböcker.

Under hösten utförs ett antal användningstester på webbtjänsten. Vi har som ambition att träffa användare med olika typer av funktionsnedsättning för att få ett brett underlag inför framtida utveckling. Reaktionerna på användningstesterna har varit väldigt positiva och visat att vi är på rätt väg. Vi har också fått mycket positiv respons från olika handikapporganisationer som Dyslexiförbundet och FUB (Föreningen för Utvecklingsstörda Barn o ungdomar). Det finns ett stort behov av anpassade tjänster som inkluderar fler låntagare.

 

 

 

 

 

Startsida – Prototyp e-tjänst Öka tillgängligheten

 
 
 
 

Prototyp strömmande

 

Brave New World (& For Whom the Bell Tolls)

tisdag, november 6th, 2012

So, it is time to tell the world what we are doing—hence the swopping of languages. “We” are the digital branch of Stockholm City Library, and we run and develop the digital library, as well various systems needed for the entire organisation. We provide 14 % of all the Swedish e-books, and we advocate user-driven innovation to improve and to develop new services. Asking the users about what they want saves us from guessing, and this summer we asked the borrowers of e-books and other e-media about their reading and borrowing habits, thoughts and hopes, wishes and demands for the future.

About 20 % of the visitors took some of their time to help us by answering the quite rich questionnaire (compared to the 5 % that can be expected on average). The most striking thing was that they loved borrowing e-books from the library. “Best thing ever happened during my time as a borrower” said one respondent.

That e-books are increasingly popular comes as no shock—the e-loan figures were doubled between 2010 and 2011, and this year they will double again. This means that a total of 150 000 e-loans will have been completed through us by the end of this year.

The visitors of course liked the most obvious advantages: it is easy, you can do it in the middle of the night in your own home and you don’t have to worry about returning your book (or paying the fee if you are overdue—the book just disintegrates itself when your 28 days are up).

Some figures:

 • 21 % have obtained their library card only to borrow e-media. In this group, 63 % were male.
 • 69 % borrow more e-media compared to one year ago.
 • 79 % believe they will borrow ever more e-media in the future.
 • 75 % would borrow more if there were a greater number of titles available.

The Way We Live Now: Midnight’s Children & Catch-22

Most of the e-books were borrowed when the physical library was closed. 55 % read on a tablet, 19 % on an e-book reader and 28 % on a smartphone (the figure exceeding 100 % because multiple choices were allowed—some people just can’t make up their minds!). 

E-PUB is the youngest, yet the dominant format. About 2/3 of all e-media was downloaded as an E-PUB file, and Bluefire reader was the most popular way to decipher it.

The visitors to the digital library assured us that they usually do finish their e-books—57 % said they did so, whilst for physical books the figure was slightly lower.

The comments showed that the borrowers were true library lovers: many agonised over the fact that e-books are supposedly expensive (meaning bad) for the library. The cost is high-ish, but that is only because e-books are popular. And as a library, you cannot whine when you are supplying the citizens with what they want. Also, there are costs (in fact, higher costs) deriving from the lending out of physical books too.

A Confederacy of Dunces: The Idiot & The Clan of the Cave Bear

The fondness for books showed by the respondents does not stretch as far as the cradle (or kindergarten) for the books: the publishers. Quite the reverse: the publishing industry is hit by the sound and the fury of the borrowers.

Apart from the highly priced e-books (for libraries as well as book buyers), the borrowers are annoyed with the quarantine the publishers subject their books to: when an e-book is released, it will not become available for borrowing until two, three or maybe more months later.

“Stone age” says one, ”To treat your best customers as enemies is like putting a bullet in your own foot and the total opposite of a successful game plan” says another.

Even though the survey says that people will not buy an e-book in quarantine (they rather wait and grit their teeth), the figures show that the e-book borrowers are, to a large extent, the e-book buyers as well. Not surprisingly, the more money you earn, the more e-books you buy. So the well-to-do booklover borrow or buy what s/he wants, and the poor booklover waits—maybe in vain. In some cases, the publishers decide that certain titles will never be eligible for the libraries.

This very uncertain state of the e-book must change. Right now, the negotiations between the central parties (libraries/publishers) are on hold. In the meantime, we discuss solutions with those interested, and try to make the most of what we have.

And we do have loving borrowers. Thank you all and especially those who answered the survey. You make it all worthwhile!  

If you want to know more about the state and possible fate of the e-book in Sweden, please contact Mikael Petrén, Head of the Digital Library.
If you want to discuss the survey in great detail, contact Daniel Andersson.
If you wish to know anything else about the Stockholm City Library, contact Head of Information, Anna Wåglund Söderström.
 

Brave New World: https://biblioteket.stockholm.se/titel/11848

For Whom the Bell Tolls: https://biblioteket.stockholm.se/titel/11802

The Way We Live Now: https://biblioteket.stockholm.se/titel/662043

Midnight’s Children: https://biblioteket.stockholm.se/titel/151437

Catch-22: https://biblioteket.stockholm.se/titel/11840

A Confederacy of Dunces: https://biblioteket.stockholm.se/titel/241573

The Idiot: https://biblioteket.stockholm.se/titel/395761

The clan of the Cave Bear: https://biblioteket.stockholm.se/titel/223661

The Sound and the Fury: https://biblioteket.stockholm.se/titel/231575

En e-boksenkät ser dagens ljus!

onsdag, oktober 24th, 2012

Som DN rapporterar idag så genomförde vi en e-boksenkät bland e-bokslåntagarna på biblioteket.se under sommaren. Resultatet är oerhört intressant!

Det har spekulerats en hel del i många aspekter av e-boksfrågan. Vi kan med resultatet från denna enkät sluta gissa och istället räta ut en del frågetecken kring vilka det är som lånar, hur deras lån- och läsvanor ser ut samt deras attityder till e-boksmarknaden.

Drygt tusen personer svarade på enkäten och resultatet visar tydligt att det digitala biblioteket är mycket uppskattat! De tycker att det är enkelt att låna, de lånar allt mer och de läser ut e-böckerna. Enkäten bekräftar också en förhoppning om att det digitala biblioteket kan vara ett sätt att nå nya låntagare. Var femte person som svarade på enkäten hade skaffat lånekort enbart för att kunna låna e-böcker (välkomna!). Det är dessutom glädjande att männen (som traditionellt lånar färre böcker än kvinnor) var överrepresenterade bland de nyfrälsta e-boksläsarna. Tänk om e-böcker är det som får fart på mäns läsande?!

E-böcker är alltså en hit i bibliotekssammanhanget. Men hur ser förutsättningarna ut för ett fungerande ekosystem för e-böcker i Sverige? Fungerande i den meningen att förutsättningarna ska vara gynnsamma för såväl författare, förlag, bibliotek och inte minst läsarna. Med enkätresultatet som bakgrund kan man konstatera att det finns flera hinder som måste undanröjas. Läsarna ger som väntat tummen ner till både priserna på e-boksmarknaden och till utbudet. Och det kanske inte är så konstigt när en e-bok är minst dubbelt så dyr som en pocketbok och det bara finns ynka 6.000 svenska e-bokstitlar.

Här finns våra analyser av enkäten:

Analys E-boksenkät del 1: Underbar och älskad av alla

Analys E-boksenkät del 2: Den fjättrade Prometheus

Här finns hela enkäten.

E-boksenkät

måndag, juli 9th, 2012

Foto: Flickr/Joseph Robertson

E-böcker är en genial idé året runt, men nu i semestertider  blir idén faktiskt ännu ett litet snäpp bättre. Inget att packa! (Förutom läsplattan som väger som en chokladkaka… eller möjligen dendär datorn som det av någon anledning (hörde jag ”luthersk”?) är så svår att lämna hemma…)

 Just nu genomför biblioteket.se en enkät för alla som lånar e-medier i någon form. Att e-böcker och bibliotek är en kombo som inte ses på med helt blida ögon av alla är väl numera rätt känt (läs äldre inlägg i den här bloggen om du vill ha en guidad tur). Just därför är det viktigt för oss att ha koll på vad låntagarna tycker, kräver, önskar och gör vågen för. Och ju fler som gör enkäten, desto bättre koll får vi.

Något som jag tycker är helt rörande är att en del lånar färre e-böcker med argumentet att ”det blir så dyrt för biblioteken”. Det är faktiskt sött på riktigt, man ser på biblioteket som en vän som inte ska utsättas för bekymmer. Men fysiska lån kostar också. Kultur kostar! Men att läsa böcker är (imho) bland det bästa som finns. Så jag hoppas att alla lånar och läser exakt så många böcker de vill – sen må det vara barnböcker, romaner, biografier, faktaböcker, tjocka böcker, tunna böcker, ljudböcker eller till och med e-böcker.

Så låna en e-bok eller två (tre, fyra…) och gör den lilla enkäten.

Trevlig lässommar!

Tack August!

onsdag, maj 16th, 2012

Foto: Kungliga biblioteketVad gör man när alla boklistor till alla Strindbergartiklar försvinner? Sliter sitt hår. Vad gör man då när man efter tio minuter upptäcker att det var alla boklistor på hela biblioteket.se som gått upp i digital rök?
Vi gjorde som Strindberg – jobbade på, tog en absint och tillbad högre makter (i detta fall John en trappa upp och Johan som just vaknat i USA) och beredde oss på att lägga in alla boklistor en gång till.
Riktigt så illa blev det inte. De flesta kom tillbaka, utom just då Strindbergs. Jag gnisslade lite tänder, och börja lägga in dem igen. Det är rätt lätt, och jag tycker till och med att det är lite roligt, detdär att kunna sätta ihop saker som blir rätt eller fel. Man vet aldrig om det blir rätt eller fel när man skriver något. Och det kan helt säkert alltid, alltid, bli bättre. Här är en bra  boklista en boklista som just är en boklista.”På” eller ”av” är ohyggligt charmigt.
Men när jag insåg att jag lagt in hela Dickens boklista under Andersen (det handlar om Strindbergs favoritförfattare) var det ju ”av” med besked. Jag gav upp och cyklade hem, i solregn. Kongenialt väder. Jag var salig över att vara klar, att det funkade, att det till och med vad bra (folk sa det i alla fall)… och bedrövad över att det hackade nu, fem i tolv…

Jaha, varför Strindberg, då?
Jag minns i gymnasiet när vi skulle läsa Strindberg. Eva i min klass frågade med klar stämma, utan den minsta ton av skämmas i sig: ”Varför ska vi läsa Strindberg? Han är ju död?”. Min lärare Kerstin stammade fram något lite floskligt svar. Jag kände något som jag nu i efterhand förstår var en slags inprogrammerad indignation. Jag var (och är) väldigt mycket för att ”tänka fritt”, men när det gällde ”stora” författare hade (har?) jag en god dos ”tänka rätt” i mig.
Men idag skulle jag faktiskt ha kunnat svara Eva. Svaret är enkelt – han förtjänar att läsas. Han skriver fantastiskt bra. Orden hoppar ur honom som ystra små lamm en sommarmorgon om han är glad, och forsar fram som frätande, svavelosande lavaströmmar om han är förbannad. Det gnistrar, det bränns, det bubblar.
Så ge Strindberg en chans till, Eva! Jag vet att du kommer att gilla honom!

Ibland kan man ju grubbla på vad Strindberg skulle tänka om han vaknade upp från de döda och såg att han fortfarande stod högt i kurs. (För min del tror jag han skulle garva läppen av sig åt de smått morbida formuleringar som jag läst några gånger på sistone, som går ut på att Strindberg idag är ”mer levande än någonsin”. Att anses vara mer levande som död – så hädiskt.)
Men att över huvud taget vara läst och diskuterad skulle väl ändå gjort honom både stolt och rörd? Även om han möjligen skulle anse att vi var lite knäppa.
Vad han tyckt egentligen får vi så klart aldrig veta. Men en liten vink kan man kanske få genom att läsa Strindbergs egen åsikt om firandet av det som skulle bli hans sista födelsedag, hans 63-årsdag den 22 januari 1912. Det planerades ett fackeltåg av arbetarkommunen och fest i Berns salonger till hans ära. Någon vecka innan fick August ordet i Aftontidningen, och gav sin syn på saken. Han var inte pigg på ”en mera ceremoniös åtgärd för att fira mig personligen. De som känna mig, veta nogsamt att all pomp är mig emot; att jag själv så ofta beklagat att mänskorna så gärna äro färdiga att apoteosera, men ha så svårt att erkänna och göra en rätt; de som känna mig, veta hur jag fruktar de stora orden och överorden som falla under festtalet, och även de små som falla bredvid munnen.”
Men å andra sidan skriver han: ”att man genom uppförandet av mina dramer vill erinra mig och allmänheten om min dramatiska verksamhet har jag ingenting emot; [detta blir] ett erkännande åt min dramatiska konst, den jag utövat i mer än fyrtio år. Därför är jag tacksam och säger tack!”

Ingen orsak, August. Det är vi som ska tacka!

Möt den skrivande och läsande August Strindberg

onsdag, maj 16th, 2012

På 100-årsdagen av August Strindbergs död, den 14 maj 2012,  publicerade Biblioteket.se en tema-avdelning om författaren. Fokus ligger på August Strindbergs egen produktion, både när det gäller böcker, pjäser och reportageliknande texter. Man kan till exempel ta del av August Strindbergs egna texter om att meta och odla sin trädgård, om sin favoritförfattare H. C. Andersen och om hemstaden Stockholm.

Med hjälp av Litteraturbanken som digitaliserar äldre litteratur kan Biblioteket.se också erbjuda ett urval av August Strindbergs verk som fria e-böcker, dvs e-böcker som varken kostar något för användaren eller för biblioteket att låna ut. De förlagor som digitaliserats är Nationalupplagan vilket betyder att en låntagare som laddar ner en av dessa e-böcker också får en stor mängd extra information i slutet av boken – kommentarer , fotografier och inscannade illustrationer och brev. Bland de fria e-böckerna finns En dåres försvarstal som är årets bok i kampanjen Stockholm läser.

Tema-avdelningen Strindberg 2012 kommer att fyllas på under hela Strindbergsåret och även kompletteras med information om programverksamheten som sker på biblioteken och i bibliotekets regi under året. Exempelvis kommer det som sker på Stockholms stadsbiblioteks scen under Kulturfestivalen med anknytning till Strindberg att lyftas, liksom bokcirklar och samtal i serien Min själsfrände.

Version 3.0 av webbplatsen biblioteket.se

onsdag, april 4th, 2012

Webbplatsen Biblioteket.se uppdateras ständigt. Idag görs en större release, version 3.0  med flera olika delar.   Nyheterna finns främst  inom sök, filtersökning, mina sidor och  presentationsformat. Dessutom har en del buggar rättats. En testversion med begränsat antal digitala talböcker för direkt nedladdning (för berättigade talbokslåntagare). Några av nyheterna:

Sök/träfflista

 • CD /mp3  är tydligare uppmärkta så man ser skillnad (ej heltäckande, beroende på vilka uppgifter som finns i katalogposterna)
 • Filtrering på klassifikationskod möjlig
 • Sökning på serie ger träff och filtreringsmöjlighet
 • Sökning på årsintervall möjligt med dragreglage
 • Möjlighet att få en förenklad träfflista i tabellform (för kortare utskrifter)
 • Länkar till Libris, Ab katalogsök, bibliotek.se vid noll träffar
 • Markering direkt i träfflista att  boken finns inne, boken finns inne på mitt favoritbibliotek
 • Man kan välja hur många poster som ska visas, 25, 50 eller 100
 • Alla informationsfält är valbara filter/fasetter i träfflistan
 • Rättstavningsförslag uppdaterat

Övrigt

 • Automatisk utloggning efter 15 minuter (meddelande i förväg)
 • +/- tecken vid expandera lista är rättat
 • Index är uppdaterat med en mängd nya titlar, därför ändras också relevansrankningen
 • testversion med ett antal titlar av direkt nedladdning av digitala talböcker för berättigade låntagare

Mer och bättre innehåll i bibliotekens digitala kanaler

tisdag, mars 6th, 2012

Stockholms stadsbibliotek driver under 2012 tre olika projekt som alla hanterar olika delar av samma fråga: Hur kan bibliotek skapa mer och bättre innehåll för användarna av bibliotekens digitala kanaler? Projekten har tre perspektiv:

 • det lokala
 • det nationella
 • barns och ungas behov

Aktiviteterna under året är att sammanställa och analysera den kunskap som finns från användarundersökningar och så kallade effektkartläggningar som har gjorts. Behoven ska sedan ställas mot en kartläggning som görs av de informationsmängder som biblioteken förfogar över eller skulle kunna skaffa sig.

Under hösten kommer en analys och förslag på kommande utvecklingsinsatser för att förbättra innehållet i de digitala tjänsterna att tas fram och presenteras. Projekten delfinansieras av Kulturrådet och Kungliga Biblioteket och drivs av Stockholms stadsbibliotek med medverkan från Barnens Bibliotek och Libris.

Öppna bibliotek

tisdag, mars 6th, 2012

Från årsskiftet 2012 har Kungliga biblioteket/Libris-avdelningen tagit över förvaltningen av det tidigare projektet Öppna bibliotek som Stockholms stadsbibliotek och Regionbibliotek Stockholm drivit under ett par år.

Projektet byggde under projektperioden upp en databas för delning av innehåll mellan bibliotek, och det är databasen som KB nu förvaltar. I databasen finns dels boktips skrivna av personal på ett hundratal bibliotek över landet, dels användargenererade betyg och omdömen från användare av biblioteket.se.

Öppna bibliotek skulle kunna utvecklas till att innehålla fler och nya informationsmängder som alla bibliotek kan använda i sina digitala kanaler, till exempel material som är riktat direkt till barn eller material på olika språk. Idéer kring utvecklingen av Öppna bibliotek hanteras just nu bland annat inom ett projekt som Stockholms stadsbibliotek driver tillsammans med Kungliga biblioteket och Libris under 2012, “Bättre användarupplevelse i bibliotekens digitala kanaler.”