Archive for oktober, 2012

En e-boksenkät ser dagens ljus!

onsdag, oktober 24th, 2012

Som DN rapporterar idag så genomförde vi en e-boksenkät bland e-bokslåntagarna på biblioteket.se under sommaren. Resultatet är oerhört intressant!

Det har spekulerats en hel del i många aspekter av e-boksfrågan. Vi kan med resultatet från denna enkät sluta gissa och istället räta ut en del frågetecken kring vilka det är som lånar, hur deras lån- och läsvanor ser ut samt deras attityder till e-boksmarknaden.

Drygt tusen personer svarade på enkäten och resultatet visar tydligt att det digitala biblioteket är mycket uppskattat! De tycker att det är enkelt att låna, de lånar allt mer och de läser ut e-böckerna. Enkäten bekräftar också en förhoppning om att det digitala biblioteket kan vara ett sätt att nå nya låntagare. Var femte person som svarade på enkäten hade skaffat lånekort enbart för att kunna låna e-böcker (välkomna!). Det är dessutom glädjande att männen (som traditionellt lånar färre böcker än kvinnor) var överrepresenterade bland de nyfrälsta e-boksläsarna. Tänk om e-böcker är det som får fart på mäns läsande?!

E-böcker är alltså en hit i bibliotekssammanhanget. Men hur ser förutsättningarna ut för ett fungerande ekosystem för e-böcker i Sverige? Fungerande i den meningen att förutsättningarna ska vara gynnsamma för såväl författare, förlag, bibliotek och inte minst läsarna. Med enkätresultatet som bakgrund kan man konstatera att det finns flera hinder som måste undanröjas. Läsarna ger som väntat tummen ner till både priserna på e-boksmarknaden och till utbudet. Och det kanske inte är så konstigt när en e-bok är minst dubbelt så dyr som en pocketbok och det bara finns ynka 6.000 svenska e-bokstitlar.

Här finns våra analyser av enkäten:

Analys E-boksenkät del 1: Underbar och älskad av alla

Analys E-boksenkät del 2: Den fjättrade Prometheus

Här finns hela enkäten.