Archive for mars, 2012

Mer och bättre innehåll i bibliotekens digitala kanaler

tisdag, mars 6th, 2012

Stockholms stadsbibliotek driver under 2012 tre olika projekt som alla hanterar olika delar av samma fråga: Hur kan bibliotek skapa mer och bättre innehåll för användarna av bibliotekens digitala kanaler? Projekten har tre perspektiv:

  • det lokala
  • det nationella
  • barns och ungas behov

Aktiviteterna under året är att sammanställa och analysera den kunskap som finns från användarundersökningar och så kallade effektkartläggningar som har gjorts. Behoven ska sedan ställas mot en kartläggning som görs av de informationsmängder som biblioteken förfogar över eller skulle kunna skaffa sig.

Under hösten kommer en analys och förslag på kommande utvecklingsinsatser för att förbättra innehållet i de digitala tjänsterna att tas fram och presenteras. Projekten delfinansieras av Kulturrådet och Kungliga Biblioteket och drivs av Stockholms stadsbibliotek med medverkan från Barnens Bibliotek och Libris.

Öppna bibliotek

tisdag, mars 6th, 2012

Från årsskiftet 2012 har Kungliga biblioteket/Libris-avdelningen tagit över förvaltningen av det tidigare projektet Öppna bibliotek som Stockholms stadsbibliotek och Regionbibliotek Stockholm drivit under ett par år.

Projektet byggde under projektperioden upp en databas för delning av innehåll mellan bibliotek, och det är databasen som KB nu förvaltar. I databasen finns dels boktips skrivna av personal på ett hundratal bibliotek över landet, dels användargenererade betyg och omdömen från användare av biblioteket.se.

Öppna bibliotek skulle kunna utvecklas till att innehålla fler och nya informationsmängder som alla bibliotek kan använda i sina digitala kanaler, till exempel material som är riktat direkt till barn eller material på olika språk. Idéer kring utvecklingen av Öppna bibliotek hanteras just nu bland annat inom ett projekt som Stockholms stadsbibliotek driver tillsammans med Kungliga biblioteket och Libris under 2012, “Bättre användarupplevelse i bibliotekens digitala kanaler.”