Archive for april, 2011

Digitala talböcker på biblioteket

torsdag, april 28th, 2011

Som ett led i ambitionen att nå fler medborgare har en satsning på digitala talböcker inletts på biblioteket, projektet går under benämningen Dolly.

En stor del av de låntagare som är i behov av ett anpassat digitalt bibliotek tillhör också kategorin talbokslåntagare med tanke på funktionshinder som nedsatt syn, nedsatt förmåga att förstå det skrivna ordet eller en kognitiv funktionsnedsättning som påverkar möjligheten att läsa en tryckt bok.

Dolly-projektets mål är att tillhandahålla talböcker via digitala kanaler inom biblioteket. Projektet har till uppgift att dels integrera bibliografisk data från TPB, Talboks- och punktskriftsbiblioteket, i biblioteket och dels tillgängligöra TPB:s talböcker för nedladdning eller strömning via bibliotekets egna digitala kanaler.
Projektet är inne i den första etappen där fokus ligger på att samla in krav från både verksamheten och från olika handikapporganisationer. I arbetet ingår också att ställa krav på TPB:s API som blir bibliotekets gränssnitt mot talboksbeståndet.

Vilka är bibliotekets talbokslåntagare? De målgrupper som identifierats är följande:

• Blinda respektive gravt synskadade
• Äldre respektive yngre synsvaga
• Personer med läs- och skrivsvårigheter
• Personer med kognitiv funktionsnedsättning

Projektet innehåller många utmaningar, en av dessa är att utveckla ett eller flera gränssnitt som tillgodoser dessa målgruppers skilda behov.

En stor del av arbetet i Dollyprojektet kretsar alltså kring tillgänglighet, att tekniskt och användbarhetsmässigt utveckla en lösning som är avskalad, lättförstålig och fungerar med exempelvis olika hjälpmedel som skärmläsare, talande webbfunktioner etc. Arbetet med tillgänglighet är även viktigt i arbetet med bibliotekets nya webbplats, delvis för att det är ingången till stora delar av den digitala talboksvärlden och delvis för att målet är att hela den nya webbplatsen ska uppfylla tillgänglighetsmålen.

Vilka är då tillgänglighetsmålen? För att säkra bibliotekets digitala tillgänglighetsarbete arbetar vi efter de riktlinjer som finns i WCAG 2.0, Web Content Accesibility Guidelines. Dessa riktlinjer är rekommendationer från W3C, World Wide Web Consortium, för hur webbinnehåll görs mer tillgängligt för användare med speciella behov på webben. Dessa mål följs upp tillsammans med Tillgänglighetsgruppen inom biblioteket och kommer att testas på utvalda testpersoner.

Dolly-projektets webblösning bygger på och följer tidsplanen för bibliotekets nya webbplats, med planer på en beta-release i slutet på sommaren och en release i slutet på året.

Annica Oreland, projektledare Dollyprojektet

Varför börjar ett folkbibliotek producera e-böcker?

tisdag, april 19th, 2011

Stockholms stadsbibliotek  kommer snart ut med en uppdatering av mobilwebben och då blir det möjligt att låna e-böcker direkt till mobilen på ett enklare sätt än tidigare. Det gäller de e-böcker vi erbjuder genom Elib och det gäller e-böcker vi själva producerar i samarbete med företaget Publit. Vi har apier från båda och kan därmed presentera och låna ut e-böckerna i sitt sammanhang på den mobila webben.

Det finns flera skäl att börja producera egna e-böcker:

 • Det finns för få svenska e-böcker. Vi vill kunna erbjuda fler e-böcker.
 • Adobes drm-skydd gör att många låntagare misslyckas med lån. Vi kommer därför att erbjuda drm-fria e-böcker eller e-böcker som vattenmärks utan att störa användningen. Vi tar självklart hänsyn till upphovsrätten.
 • Mobila bärare som mobiler, läsplattor och surfplattor fungerar sällan bra för att läsa pdf-filer. En stor del av de svenska digitala böcker och artiklar som är fritt tillgängliga på nätet är i pdf-format. Vi kommer att göra det enklare att hitta dessa fria digitala resurser, men det behövs också e-böcker i epub-format som är anpassade för läsning i mobila bärare.
 • En e-bok i epubformat kan ha olika funktionalitet. Vi vill kunna erbjuda e-böcker som det går att navigera i, som har information om innehållet och som är attraktiva att läsa.

Vi startar med ett samarbete med Vertigo förlag. Vertigo erbjuder sina böcker med en Creativ Commons licens 2.5. Vertigo förlag ger bl a ut pornografi. Det passar väl in i det tema om “Förbjuden läsning” som Stadsbibliotekets projekt den Långa svansen arbetar med under våren. Carl-Michael Edenborg från Vertigo har föreläst om förbjuden läsning 7/4 på Stadsbibliotek. Vertigos böcker finns som tryckta böcker på biblioteken och är mycket efterfrågade.

Projektet Långa svansen kommer senare i år att ha tema “Hemmet” och diskuterar fria titlar som borde digitaliseras.

Upphovsrätten till en stor del av makarna Myrdals böcker ägs av Stockholms kulturförvaltning. Böckerna är efterfrågade och Stockholms stadsbibliotek kommer att göra dem tillgängliga som e-böcker.

Stockholms stadsbibliotek samarbetar gärna med fler förlag. Spridning av fria e-böcker behöver inte betyda minskad försäljning. Läs artikeln om gratisböcker i Svensk bokhandel.  All litteratur har inte ett stort kommersiellt värde men det finns ett stort kulturellt värde i äldre litteratur och i smal litteratur. Det ser vi som ett arbetsområde som ligger nära folkbibliotekstanken.

 

Mer om att drm-fri publicering kan vara bra för försäljning:

These E-books Will Self-Destruct After Reading: HarperCollins to Libraries

Steal this e-book

 

 

 

Biblioteksmedarbetaren och Mediesprånget

fredag, april 15th, 2011

Mediesprånget är ett projekt inom Stockholms stadsbibliotek som syftar till att stärka medarbetarnas kompetens att förmedla intressant och relevant innehåll oberoende av om det är förpackat i papperspärmar eller består av ettor och nollor. Biblioteket ska arbeta aktivt med digitala medier och mediebärare.

Många förändringar har skett och sker inom medieområdet idag och viktiga diskussioner förs om hur biblioteket anskaffar, visar och tillgängliggör olika typer av medier. Den här bloggen tar upp Stockholms stadsbiblioteks arbete med digitala tjänster och hur man jobbar för att utveckla dem. En annan sida av det här arbetet är hur biblioteksmedarbetarna hanterar och använder dessa tjänster, om vår kompetens och erfarenhet av digitala medier och nya läsesätt. Tekniken har tagit ett stort kliv in i våra liv och påverkar också våra metoder att sprida och ta till oss litteratur och information. Vi kan läsa i mobilen, med öronen, på läsplatta. Och vi förväntar oss i högre grad att nå det vi vill ha genast.

Navet i våra bibliotek – eller vår affärsidé om man så vill – är vi, biblioteksmedarbetarna, som hjälper och guidar användaren till läsupplevelser och kvalitetsmässiga informationskällor. För att lyckas med det uppdraget krävs att vi själva hela tiden fortsätter att lära oss och följa med i utvecklingen inom medieområdet. Mot den bakgrunden gör Stockholms stadsbibliotek nu en satsning för att utveckla personalens kompetens kring digitala medier och den teknik som hör ihop med läsandet, som exempelvis läsplattor av olika slag. Lika självklart som det är att visa en låntagare hur man söker och lånar en fysisk bok måste det vara att kunna visa hur man som talbokslåntagare laddar ner böcker eller hur man som pendlare läser böcker i mobilen.

Kunskap av det här slaget är i högsta grad en färskvara, eftersom medielandskapet utvecklas och förändras. Målet vi jobbar mot är rörligt, därför krävs av oss ett kontinuerligt lärande och ett prövande förhållningssätt till digitalt innehåll och teknik. Vi planerar därför en kompetensutveckling som till stor del ska gå ut på att testa och utforska olika typer av innehåll och mediebärare. Biblioteket har en roll att spela som introduktör och att göra det möjligt för användarna att följa med i medieutvecklingen, varför en del av den planerade kompetensutvecklingen även ska komma användaren till del. Vi vill bjuda in användaren att testa och utforska tillsammans med oss, till exempel genom läsplattecirklar och mer teknik i biblioteksrummet.

EPUB – det mest populära e-boksformatet på biblioteket

tisdag, april 12th, 2011

EPUB-formatet har snabbt blivit det mest populära e-boksformatet på biblioteket. Formatet introducerades hos Elib sommaren 2009 och har stadigt växt i användning sedan dess. Runt årsskiftet 2010/2011 lanserades läsar-appar för iPhone/iPad – Bluefire reader och för Android Aldiko Book Reader som gjorde det möjligt att läsa e-böcker även på dessa plattformar. I jämförelse med det tidigare populära mobil-formatet MobiPocket blev det även enklare eftersom man inte behöver ha en PID-kod för att ladda ner en EPUB-fil.

Utslaget på antal titlar så lånas EPUB-titlarna nu i snitt 2,01 gånger per månad och titel. Motsvarande siffra för PDF-böckerna är 0,58 och för e-ljudböckerna är 1,96. Självklart påverkas dessa siffror av vilka titlar som erbjuds men de ger en fingervisning om formatets popularitet.

Nu gör vi det också enklare att komma åt våra e-böcker; i kommande version av vår mobila webbsida m.biblioteket.se kan du direkt ladda ner 2652 e-böcker.

Mobilen först

tisdag, april 12th, 2011

För drygt ett år sedan myntade Google uttrycket “mobile first”, dvs att utveckla kraftfulla digitala tjänster för mobilen först. Mobilen finns i nästan var människas hand, dagligen och överallt. Därför är det strategiskt rätt att satsa nyutveckling på mobilen först, i stället för på “vanliga webben”. Det som pratades om då som en vacker idé  är ett faktum idag när många företag och organisationer utvecklar sina digitala tjänster.  Så också vi på Stockholms stadsbiblioteks virtuella enhet: vi lanserade en mobilwebb med helt  ny sökfunktionalitet innan vi började jobba med sök på vår desktopwebb (“vanliga” webben, som man ser på dator).  Det finns flera skäl till detta:

 • Arbetar man med mobila tjänster  tvingas man fokusera och prioritera – nyttiga hemläxor innan man utvecklar för det “stora” webbformatet
 • Mobiltätheten exploderar bland befolkningen, i Sverige såväl som internationellt
 • Mobilen har man alltid tillgänglig, utan lång starttid
 • Mobilen öppnar nya möjligheter som inte funnits på datorerna hittills, gps och geopositionering för att bara nämna något

Mobilwebben: tekniken bakom

fredag, april 8th, 2011

Arbetet med att skapa nya webbtjänster för Stockholms Stadsbibliotek pågår för fullt och i början av denna veckan släpptes den första versionen av den första tjänsten – mobilwebben. Mobilwebben är en webbtjänst som är anpassad för användning i mobiler, med ett avsiktligt ärendefokus för användare. Tanken är att du som användare skall kunna utföra vanliga biblioteksärenden på ett enkelt sätt.

Funktioner som är tillgängliga på mobilwebben idag:

 • Söka i Stadsbibliotekets bibliotekskatalog
 • Reservera medier/Låna om medier
 • Lista lån och reservationer
 • Listning av och information kring våra fysiska bibliotek – öppettider, bilder, kartor

Varför en mobil webbtjänst?

Varför skapa en webbtjänst anpassad för mobiler, varför inte skapa en app? En av anledningarna är att vi inte vill nå enbart användare med mobiltelefoner eller läsplattor med Android eller Apple iOS som operativsystem. Dessutom är mobilwebben bara den första i raden av webbtjänster. Under våren och hösten kommer nämligen arbetet att fortskrida med att utveckla en ny webbtjänst som kommer att ersätta den nuvarande biblioteket.se. Genom att använda samma underliggande system för att publicera information mot olika kanaler så kan innehållet skapas på ett ställe.

Tillgänglighet

För att den mobila webbtjänsten ska vara så tillänglig som möjligt har vi valt att utveckla två så kallade teman.

Ett där vi använder oss av den senaste tekniken – HTML5, css3, Webkit, jquery – och som fungerar väl i exempelvis iphone och android-telefoner. Det enklare temat erbjuder samma grundfunktion som det mer avancerade men fungerar väl även i äldre mobiltelefoner.

Teknik

Teknikerna för biblioteks nya webbtjänster är baserade på öppen källkod. Vi använder oss av LAMP-stacken med Drupal som webblager och Apache Solr för indexering och sökning. Drupal är ett etablerat och moget publiceringsverktyg med en stor användarbas. Därför finns det en hel del färdig funktionalitet att tillgå, bland annat för integration mot det bakomliggande bibliotekssystemet från Axiell, den s k katalogen.

Även sök- och indexeringsapplikationen Apache Solr är en frekvent använd produkt. Förutom att vara en väldigt snabb och kompetent söktjänst så erbjuder den intressant funktionalitet som att kunna facettera sökmängder. Facettering innebär att man kan utforska en sökträffmängd genom att filtrera på dess data. Sökfunktionen är och kommer vara väldigt central i våra webbtjänster och vi har lagt stor vikt vid att utveckla en funktion som ger möjlighet att sortera, inte bara efter sökträffsrelevans eller bokstavsordning, utan efter en relevans som beror på utlån, aktualitet och popularitet.

SSB:s mobilwebb är här!

lördag, april 2nd, 2011

Nu är Stockholms stadsbiblioteks mobilwebb på plats!

I mobilwebben kan du

 • söka  böcker och andra medier, och se var de finns inne
 • se dina lån och låna om
 • göra reservationer på böcker och andra medier
 • hitta information om bibliotek och deras öppettider

Under 2010 och början av 2011 har virtuella enheten utvecklat en helt ny mobilwebb, med egenutvecklad sökmotor. Snabb och enkel att använda har varit ledorden i utvecklingen. Nytt i mobilwebben är att resultatlistan är relevansrankad i stället för alfabetiskt. Denna sökmotor kommer också ligga till grund för den desktopwebb som virtuella enheten utvecklar under 2011. Vi har jobbat med Drupal och solr i denna utveckling, fler blogginlägg om detta kommer. Agil projektmetodik har kombinerats med effektkartläggning och personas, fler blogginlägg om detta kommer också.

Man kan ännu inte gå direkt från en sökning och resultat för e-medier till att ladda ner e-böcker direkt i mobilen. Man måste tyvärr gå in via vanliga webbplatsen biblioteket.se för att göra detta ytterligare ett tag.

Virtuella enheten på Stockholms stadsbibliotek har samarbetat med konsultföretaget Creuna för att ta fram mobilwebben.

Gå till
m.biblioteket
och testa, vi tar gärna emot buggrapporter och synpunkter på synpunkter.mbiblioteket@stockholm.se