Inlägg etiketterade med ‘föräldrarollen’

Liten Karin

02 mars 2012

Siri hade svårt att berätta för sin äldsta dotter, Karin, att hon och August Strindberg skulle skiljas. Hon passade på när det var mörkt och inte ens fotogenlampan kunde avslöja hennes miner. 

“”Kommer pappa aldrig mera hem?” frågade elvaåringen och fick till svar: “Aldrig mera”. Siri trodde att Karin tog budskapet tog hårt och att hennes frågande vittnade därom, men flickan greps tvärtom av känslor av trygghet och ro.” (ur Olof Lagercrantz bok “August Strindberg”)

Karin, hennes pappa, och två syskon

Karin, hennes pappa, och två syskon