Om Stockholm läser

En stad, en bok. Inom Stockholm läser anordnas varje år bokcirklar, författarsamtal och andra evenemang med anknytning till en utvald bok.

2019 års Stockholm läser-bok är “För Lydia” av Gun-Britt Sundström. Boken är vald av en jury bestående av Anna Gillinger (Söderbokhandeln), Stig Hansén (författare och ordförande i Författarcentrum), Torvald Olsson Sundelin, (Stockholms stadsmuseum) och Patrik Schylström (Stockholms stadsbibliotek).

Juryns motivering: “I ‘För Lydia’ (1973) vänder Gun-Britt Sundström på perspektivet i Hjalmar Söderbergs stora kärleksroman ‘Den allvarsamma leken’ (1912). Då såg vi Lydia och Arvid i förra sekelskiftets Stockholm. När Sundström flyttar historien 60 år framåt är det med Lydias ögon vi ser vad som pågår bortom det som synes ske. ‘För Lydia’ är ett starkt kvinnoporträtt som åskådliggör synvinkelns betydelse och visar oss den gamla sanningen att kärleken inte alltid spelar med öppna kort.”

Kriterierna för Stockholm läser-boken är att den:

  • helt eller delvis utspelar sig i Stockholm eller är skriven av en författare med tydlig Stockholmsanknytning,
  • är äldre än 15 år,
  • lockar både män och kvinnor till läsning,
  • inte är alltför omfångsrik,
  • berör ett eller flera ämnen som uppmuntrar till diskussioner som alla kan delta i utan specialkunskaper eller specialintressen,
  • lämpar sig för att ligga till grund för olika typer av programaktiviteter såsom författarsamtal, debatter, stadsvandringar,
  • gärna går att omarbeta till lättläst och därför inte har ett alltför brett persongalleri och en inte alltför komplicerad kronologi/struktur.

Stockholm läser initierades av författaren Helena Sigander som drev projektet under åren 2002-2008. Inspirationen kommer från USA där motsvarande lässatsningar finns i flera städer. 2011 relanserades Stockholm läser av Författarcentrum och Stockholms stadsbibliotek som sedan dess ansvarar för projektet.

Stockholm läste:

2018 Grupp Krilon av Eyvind Johnson
2017 Sodomsäpplet av Bengt Martin
2016 Det hemliga namnet av Inger Edelfeldt
2015 Kungsgatan av Ivar Lo-Johansson
2014 Barnens ö av P C Jersild
2013 Var det bra så? av Lena Andersson
2012 En dåres försvarstal av August Strindberg
2011 Norrtullsligan av Elin Wägner
2008 Tackar som frågar av Jennie Dielemans
2007 I skuggan av ett brott av Helena Henschen
2006 De i utkanten älskande av Johanna Nilsson
2005 Ett öga rött av Jonas Hassen Khemiri
2004 Änglarnas stad av Heidi von Born
2003 Mina drömmars stad av Per Anders Fogelström
2002 Doktor Glas av Hjalmar Söderberg

Stockholm läser genomförs med stöd från Kulturrådet, Stockholms stad och Svenska Akademien.