Kontakt

Åsa Nordlinder, Författarcentrum, asa.nordlinder@forfattarcentrum.se 08-611 58 06

Cecilia Svanberg, Stockholms stadsbibliotek, cecilia.svanberg@stockholm.se 08-508 311 31