Kontakt

Åsa Nordlinder, Författarcentrum Öst, asa.nordlinder@forfattarcentrum.se 08-611 58 06