Arkiv för ‘Veckans ord’

Veckans ord:

04 juni 2012

Hemmakär är en person som tycker om att spendera sin lediga tid i hemmet.

Litteraturtips: Kungsgatan av Ivar Lo-Johansson (1935)

”Hemkär som en gammal människa förstod han helt plötsligt de gamla människornas vanor, där de satt väntande på ingenting i sina undantagna vrår, lyssnande och tänkande på ingenting, möjligen på dagens gång eller på dödens steg på trappan. Han började älska sömnen över allting. Sömnen och ensamheten blev hans enda vänner.”

 

Veckans ord:

28 maj 2012

Folkhemmet är en  politisk term och ett fundamentalt begrepp i den svenska socialdemokratins historia. Per Albin använde begreppet i en riksdagsdebatt 1928 för att beskriva det samhälle som socialdemokratin eftersträvade, välfärdsamhället. Ordet folkhem hade dock tidigare använts av bondepolitikern Alfred Petersson i Påboda, statsvetaren och högerpolitikern Rudolf Kjellén och ungkyrkorörelsens ledare Manfred Björkquist.

Litteraturtips: Allt på en gång av Alf Henrikson (Ur Samlade dikter D.3, Bit för bit; Underfund; Snickarglädje)

”Nyss var folkhemmetprisvärt på många sätt men sen blev det plötsligt så klandervärt så. Det sistnämnda, tycker jag, röstar vi på! Skulle alla ha fel så har alla rätt.”

Veckans ord:

21 maj 2012


En hemförsäkring är viktig att ha. Den gäller för hem och familj och skyddar individen, dess saker och boende. Om ens saker blir stulna eller förstörda så kan man få ersättning för dem. Oavsett om det är saker man äger, hyr eller lånar. Omfattning och försäkringsvillkor kan dock i viss utsträckning variera mellan de olika bolagen.

Litteraturtips: Det hemliga namnet av Inger Edelfeldt (Norstedts, 1999)

”Det var snart jul, jag var fyrtiosex år gammal och hade ingen hjärtans kär men jag rådde mig själv och jag kunde precis betala hyran, och förkylningen var jag också nästan frisk från, och om ingenting oförutsett hände (vilket det alltid gör) skulle jag till och med kunna betala min hemförsäkring i januari.”

Veckans ord:

14 maj 2012


Hembygd är den trakt där en person växt upp eller bott sedan länge och känner sig ha starka, livslånga band till. Ofta syftar begreppet på landsbygdssamhällen, där befolkningen är relativt bofast, men man kan också tala om staden som hembygd. Hembygd är ett starkt känsloladdat begrepp. Kärleken till hembygdens landskap, människor och historia förenar en person med dennes uppväxtbygd men också ortens människor med varandra inom hembygdsföreningen och hembygdsrörelsen. Källa: www.ne.se

Litteratturtips: Kärr och torn av Werner Aspenström (ur Samlade dikter 1946-1997)

”När skyskrapornas herre äntligen somnat vaknar i honom en lägre varelse, en förvarelse, som önskar återse sin hembygd, stänkzonen mellan land och hav.”

Veckans ord:

30 april 2012

Att ha en hyresrätt innebär att man inte äger sin bostad, utan hyr den av en hyresvärd. Hyresvärden kan vara ett kommunalt bostadsbolag, en stiftelse eller en privat fastighetsägare. Ett flerfamiljshus med lägenheter som upplåts genom hyresrätt kan kallas hyreshus. Som hyresgäst har man begränsade möjligheter att renovera eller bygga om sin bostad, men hyresvärden har ansvar för att underhålla och reparera lägenheten. Om något går sönder kan man ringa sin fastighetsskötare. Hyresrätt som boendeformen är mycket vanlig i Sverige, men på senare år har ombildning till bostadsrätt blivit allt mer förekommande. 

Litteraturtips: Hyresgästen av Roland Topor (Sphinx, 2009).

Veckans ord:

23 april 2012

Hemfridsbrott är ett brott som innebär att person olovligen tränger in i eller stannar kvar i annans bostad, vare sig det är rum, hus, gård eller fartyg (!). I Sverige kan en gärningsman för hemfridsbrott dömas till böter, eller i värsta fall fängelse i upp till två år. 

Litteraturtips: Doktor Smirnos dagbok av Samuel August Duse (1917)

”Jag försökte se så oberörd ut som möjligt och
gick fram till honom.
»Se så, lugna er», sade jag. »Vad är det ni vill?»
»Angår er inte. Er vill jag för resten ingenting.»
»Ni gör er skyldig till hemfridsbrott.»
»Jag kommer att göra mig skyldig till något
mycket värre, om ni inte låter Asta och mig i lugn
och ro göra upp vårt lilla mellanhavande.»
Jag gjorde en rörelse för att ta pistolen, som
han höjt.
»Sätt er ned!» röt han. »Och lägg er inte i det
som inte rör er!»
Därpå vände han sig till fröken Dur.
»Bäst att du ber honom där hålla sig på mattan.
Annars kunde det lätt bli farligt. Du och jag kunna
göra upp det här i sängkammaren. Kom nu, min
vän! Jag vill inte dröja längre.»”

Veckans ord:

16 april 2012

Hemlängtan kan drabba alla, den skonar varken barn eller vuxen. Hemlängtan handlar om längtan till hemmet, eller hemorten/hemlandet. Att längta är att känna ett starkt inre behov av något som man varit utan en tid.

Litteraturtips: Kolvaktarens visor av Dan Andersson (1915).

HEMLÄNGTAN .
”Jag är trött, jag är led på fabriken,
jag vill hem till jordhöljt bo,
till min koja vid Blodstensmyren,
i de gröna gömmenas ro.
Jag vill leva på bröd och vatten,
om jag endast strax får byta
allt gasljus och larm mot natten
där timmarna tysta flyta.”

Veckans ord:

09 april 2012

Ett sommarhem kan vara sommarstugan, fritidshuset eller kolonin. Eller husvagnen. Helt enkelt ett hem där man tillbringar sommarmånaderna.

Ett sommarhem, eller sommargård,  kan också vara en anläggning för fritids- eller rekreationsändamål som ofta drivs av någon stiftelse, förening eller kyrka.

 Litteraturtips: Sommarhuset av Anna Fredriksson (2011)

 ”Hennes sommarhem har förvandlats till något nytt. I ett slag har det blivit ett hus myllrande av folk, fyllt av röster och kroppar och ägodelar. Allt deras främmande bagage är uppackat och nu översvämmas varenda yta av böcker och tidningar och teknikprylar och kläder och lego och solkrämer och sällskapsspel och uppblåsbara badleksaker och tusentals andra föremål.”

Veckans ord:

19 mars 2012

Ekoboende, eller ekologiskt boende, handlar om att leva och bo ekologiskt hållbart. Det kan innebära att man bor i hus byggda på ett miljöanpassat sätt och att man använder sig av förnybar energi som t ex solvärme, bergvärme, pellets, ved och vindkraft. Avfall ska sorteras och komposteras och avloppet ska återföras till naturen som t ex växtnäring. Ekologiskt boende handlar dock inte bara om miljövänligt material och energieffektiva tekniska lösningar utan också om att få ett sammanhang i sitt boende t ex genom att leva kollektivt och/eller samverka med grannar.

På 1980- och 90-talen byggdes flera så kallade ekobyar runtom i Sverige. Idag  finns drygt tjugo ekobyar, en del på landsbygden och andra i tätorter. I dessa ekobyar finns ofta odlingar och alternativ energiteknik.

Veckans ord:

12 mars 2012

En planlösning visar hur de olika utrymmena i ett hus eller en lägenhet är uppdelade och placerade i förhållande till varandra. En öppen planlösning innebär att boytan i mindre utsträckning är avdelad med mellanväggar,  exempelvis är kök, matrum och vardagsrum är ett stort gemensamt utrymme. En sluten planlösning innebär att utrymmet är indelat i flera mindre enheter och skapar många olika rum. Öppna planlösningar  ger ofta intryck av ljus och rymd, och är allt vanligare bland nyproducerade bostäder.

 Litteraturexempel: Kapitulera omedelbart eller dö av Sanne Näsling (2011)