Veckans ord:

Hemfridsbrott är ett brott som innebär att person olovligen tränger in i eller stannar kvar i annans bostad, vare sig det är rum, hus, gård eller fartyg (!). I Sverige kan en gärningsman för hemfridsbrott dömas till böter, eller i värsta fall fängelse i upp till två år. 

Litteraturtips: Doktor Smirnos dagbok av Samuel August Duse (1917)

”Jag försökte se så oberörd ut som möjligt och
gick fram till honom.
»Se så, lugna er», sade jag. »Vad är det ni vill?»
»Angår er inte. Er vill jag för resten ingenting.»
»Ni gör er skyldig till hemfridsbrott.»
»Jag kommer att göra mig skyldig till något
mycket värre, om ni inte låter Asta och mig i lugn
och ro göra upp vårt lilla mellanhavande.»
Jag gjorde en rörelse för att ta pistolen, som
han höjt.
»Sätt er ned!» röt han. »Och lägg er inte i det
som inte rör er!»
Därpå vände han sig till fröken Dur.
»Bäst att du ber honom där hålla sig på mattan.
Annars kunde det lätt bli farligt. Du och jag kunna
göra upp det här i sängkammaren. Kom nu, min
vän! Jag vill inte dröja längre.»”

Svara på inlägget