Veckans ord:

Ekoboende, eller ekologiskt boende, handlar om att leva och bo ekologiskt hållbart. Det kan innebära att man bor i hus byggda på ett miljöanpassat sätt och att man använder sig av förnybar energi som t ex solvärme, bergvärme, pellets, ved och vindkraft. Avfall ska sorteras och komposteras och avloppet ska återföras till naturen som t ex växtnäring. Ekologiskt boende handlar dock inte bara om miljövänligt material och energieffektiva tekniska lösningar utan också om att få ett sammanhang i sitt boende t ex genom att leva kollektivt och/eller samverka med grannar.

På 1980- och 90-talen byggdes flera så kallade ekobyar runtom i Sverige. Idag  finns drygt tjugo ekobyar, en del på landsbygden och andra i tätorter. I dessa ekobyar finns ofta odlingar och alternativ energiteknik.

Svara på inlägget