Ikea-effekten

Februarinumret av tidskriften ”Modern psyklogi” (s. 32 ff) bjuder in oss till husesyn i hemmets psykologi. Varför möblerar vi som vi gör, och med vad?

Hemmets betydelse är på det hela taget rätt så stabilt genom alla generationer – oavsett om vi bor i grottor, tält eller hus. Det handlar i högsta grad om känslor när bostaden blir till ett hem. Hemmet ska inte bara vara praktiskt och bekvämt för oss utan i lika hög grad vara pyntat. Det representerar oss, såväl inför oss själva som inför alla andra i vår omgivning.

Nyligen upptäcktes Ikea-effekten av två amerikanska forskare vilken kan tänkas förklara varför antalet hemmafixare ökat. Få av oss känner till Ikea-effekten innan vi själva upplevt den. Vi njuter av den utan att känna till den, saker som vi själva gör visar sig vara så mycket bättre enligt forskningen.

Den förklarade Ikea-effekten: ”Vi värderar saker högre som vi själva har gjort, men vi tror också att alla andra värderar sådant vi gjort själva lika högt.”

 

Svara på inlägget