Mobilen först

För drygt ett år sedan myntade Google uttrycket “mobile first”, dvs att utveckla kraftfulla digitala tjänster för mobilen först. Mobilen finns i nästan var människas hand, dagligen och överallt. Därför är det strategiskt rätt att satsa nyutveckling på mobilen först, i stället för på “vanliga webben”. Det som pratades om då som en vacker idé  är ett faktum idag när många företag och organisationer utvecklar sina digitala tjänster.  Så också vi på Stockholms stadsbiblioteks virtuella enhet: vi lanserade en mobilwebb med helt  ny sökfunktionalitet innan vi började jobba med sök på vår desktopwebb (“vanliga” webben, som man ser på dator).  Det finns flera skäl till detta:

  • Arbetar man med mobila tjänster  tvingas man fokusera och prioritera – nyttiga hemläxor innan man utvecklar för det “stora” webbformatet
  • Mobiltätheten exploderar bland befolkningen, i Sverige såväl som internationellt
  • Mobilen har man alltid tillgänglig, utan lång starttid
  • Mobilen öppnar nya möjligheter som inte funnits på datorerna hittills, gps och geopositionering för att bara nämna något

Tags: ,

Leave a Reply